Skip to main content

”Framtidens viktigaste dag”– 10 gymnasieklasser diskuterar klimatfrågor med politiker och forskare

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 08:00 CET

Dag: tisdag 8 december
Tid: kl 9-15
Plats: Garaget, Lönngatan 30 i Malmö

I samband med den stora klimatkonferensen i Köpenhamn ordnar Europa Direkt/Stadsbiblioteket och Garaget tillsammans med GR Upplevelsebaserat Lärande(GRUL) en dag om klimatet och miljön för 275 inbjudna gymnasieelever. Projektet finansieras av miljöförvaltningen i Malmö, Statsrådsberedningen och SIDA. GRUL håller i dagen och den metod de använder är den upplevelsebaserade pedagogiken.

Många ungdomar känner sig vilsna i klimatdebatten och tycker sig inte ha så många möjligheter att påverka situationen. Under klimatdagen kommer de inbjudna eleverna att få träffa forskare, politiker och beslutsfattare och när dagen är slut är förhoppningen att dessa tagit till sig elevernas synpunkter och åsikter och att gymnasisterna å sin sida har skaffat sig en större förståelse för klimatfrågan.

Dagen är indelad i olika pass med interaktiv teater, rollspel och dialog. Eleverna kommer först att delta i en rättegång och sedan kommer de att ta ställning i ett nyskrivet rollspel med inriktning på klimatproblematiken. På ”Dialogtorget” kommer eleverna att förflytta sig mellan olika stationer och får möta specialister inom klimat- och miljöområdena. Syftet med Dialogtorget är att ge aktörer och elever en möjlighet att mötas och samtala kring klimat- och miljöfrågorna. Vid varje station finns en sekreterare som antecknar under diskussionerna. Anteckningarna kommer sedan att sammanställas till ett dokument som skickas till alla medverkande.

För mer information kontakta:
Maria Unoson, Stadsbiblioteket/Europa Direkt Malmö, tel 040-660 8654
Karl Alfredsson, GR Utbildning, tel 0706 999 450

Bästa hälsningar
Eva Jönsson
Informationssekr
040-660 8602
eva.m.jonsson@malmo.se

Bifogade filer

PDF-dokument