Skip to main content

Fritidshem på kvällar och helger utreds som del i arbetet med att utveckla verksamheten

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 10:06 CEST

I dag uppmärksammas fritidshemmens dag. I Malmö har man nyligen påbörjat ett arbete med att utveckla fritidshemmens viktiga verksamhet, som berör 12 000 barn varje dag.


Med avstamp i Malmökommissionens rekommendationer och grundskoleförvaltningens åtagandeplan för 2014 har man inlett ett arbete med målet att ge alla Malmös barn en likvärdig fritidsverksamhet. Syftet är att utveckla fritidshemmen och hitta sätt att bättre utnyttja deras potential, och i det arbetet tar man bland annat fram en kompetensförsörjningsplan för att öka antalet utbildade fritidspedagoger. I arbetet med att utveckla fritidshemmen utreds också möjligheten att införa fritidshemsverksamhet på kvällar och helger, så kallat OB-fritidshem. Sedan tidigare har man fattat beslut om att utöka antalet kompetensdagar för personalen från två till fyra, vilket är en viktig del i arbetet med att utveckla Malmö stads fritidsverksamhet.  

– Fritidshemmen har fått en alldeles för undanskymd roll i debatten om hur vi kan utveckla den svenska skolan till ökad måluppfyllelse. Enligt min mening är en väl fungerande och med övrig skolverksamhet integrerad fritidshemsverksamhet en viktig pusselbit för att lyfta skolresultaten i Malmös skolor, säger Anders Rubin (S), skolkommunalråd.


Kontaktpersoner

Anders Rubin, 0706-36 26 77

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06