Skip to main content

Funktionsstödsnämnden beslutar om öppna sammanträden

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2017 16:01 CEST

Funktionsstödsnämnden välkomnar allmänheten till sina sammanträden på Fänriksgatan 1.

Funktionsstödsnämnden öppnar sina möten för åhörare, med början i oktober. Det beslöt en enig nämnd på onsdagen. Varje sammanträde ska inledas med en frågestund.

Tidigare hade stadsområdesnämnderna öppna möten. Nu väljer Funktionsstödsnämnden i Malmö att hålla offentliga sammanträden. Initiativet med öppna nämndssammanträden ska utvärderas efter sex månader.

Praktiska frågor om förutsättningarna för att hålla öppna möten har utretts av förvaltningen, bland annat om utrymme, handikappanpassning och högtalarsystem i den aktuella lokalen på Fänriksgatan. En riskbedömning när det gäller hat, hot och våld har också gjorts, med förslag på olika säkerhetsåtgärder.

Sammanträdena kommer att inledas med en frågestund. Därefter är det fritt för åhörarna att lyssna, men inte att yttra sig under mötet. Sekretessärenden eller ärenden som rör myndighetsutövning ska enligt kommunallagen alltid hållas inom stängda dörrar. I funktionsstödsnämndens fall tas nästan alla ärenden om myndighetsutövning på delegation och behandlas alltså inte i nämnden. När det gäller sekretessärenden läggs dessa sist på dagordningen och åhörarna får lämna salen innan de behandlas. 

– Det är viktigt för en levande demokrati att politiker är tillgängliga för frågor och att beslutsprocesserna är transparenta. För oss i funktionsstödsnämnden är det en självklarhet att allmänheten ges möjlighet att ställa frågor och lyssna på mötena. Jag hoppas att Malmöborna tar chansen och jag vill välkomna alla intresserade, säger Nils Karlsson (MP), demokratikommunalråd och ordförande i funktionsstödsnämnden.

– Som politiker har jag kontakt med Malmöbor dagligen. Att ha öppna möten kan vara ytterligare ett sätt att göra sig tillgänglig för allmänheten som är värd att pröva och utvärdera, säger Andreas Konstantinidis (S), vice ordförande i funktionsstödsnämnden.

Första öppna nämndmöte är den 23 oktober på Fänriksgatan 1. Håll utkik på malmo.se (sök på funktionsstödsnämnden) för information om sammanträdesdatum och eventuella ändringar. Välkomna!

För mer information kontakta
Nils Karlsson 0768 70 52 66
Andreas Konstantinidis 070-328 59 50
Frida Roijer, pressekreterare, 0768 70 52 57