Skip to main content

Fyra gånger fler flyktingbarn på fyra år

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2009 09:29 CET

Antalet asylsökande ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Malmö har ökat från 156 barn under 2006 till 678 barn under 2009.

2006 kom 156 barn, 2007 kom 343 barn och 2008 kom det 391 barn.

- Trycket har varit stort på vår verksamhet och situationen har under perioder varit så akut att barn har bott på hotell, berättar Eva Ahlgren, direktör för Sociala resursförvaltningen.

- Under hösten blev vi tvunga att upphandla platser i transitboenden hos privata aktörer för att klara av situationen.

Malmö stads Sociala resursförvaltning har avtal om transitboenden med olika företag i Malmö, Svalöv, Svedala, Trelleborg och Vellinge.

27 ensamkommande flyktingbarn till Malmö i jul

Under julhelgen, 24-27 december, tog Sociala resursförvaltningens enhet för ensamkommande flyktingbarn emot 27 barn som söker asyl i Malmö.

Hittills i december har det kommit 89 barn, varav 27 st kom under julhelgen den 24-27 december. Under 2009 har det kommit totalt 678 barn (till och med 28/12).

- Just nu har vi platser på de boenden som vi har tillgång till, men om det kommer många barn på en och samma gång får vi problem, säger Eva Ahlgren.

- Och vi vill inte placera dessa barn och ungdomar på hotell. Men vi ser med tillförsikt på framtiden, flera kommuner har flaggat för att de kommer att ta emot ensamkommande flyktingbarn inom kort.

 

Det här är verksamheten för ensamkommande flyktingbarn

Enheten för Ensamkommande flyktingbarn är en kommunövergripande verksamhet som startade hösten 2006, efter förändringen i lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Ändringen innebar att ansvaret för de asylsökande barnen flyttades över från Migrationsverket till Socialtjänsten.

Sociala resursförvaltningen ansvarar för Malmö stads samordning av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn i Malmö. Idag finns det fem transitboenden i egen regi som tar emot asylsökande ungdomar och erbjuder dessa ett tillfälligt boende. Så snart som möjligt efter ankomsten anvisar Migrationsverket barnet till en kommun som svarar för boende och omsorg under den tid ansökan om asyl prövas. Kostnader i samband med mottagandet av ensamkommande flyktingbarn står Migrationsverket för.

Cirka 1400 barn har passerat Malmö sedan det första boendet för ensamkommande flyktingbarn öppnades.

www.malmo.se/flyktingbarn

För kommentarer: Eva Ahlgren, direktör för Sociala resursförvaltningen, 040-34 93 05, 0708-34 38 50, eva.ahlgren@malmo.se

För ytterligare information: Dick Fredholm, informationschef i Sociala resursförvaltningen, 0733-504 605, dick.fredholm@malmo.se.