Skip to main content

Garaget uppgraderas

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 10:15 CET

Malmö 2011 11 21

Biblioteket Garaget är en populär mötesplats för studenter från sfi och högskolan med sin tillgång på datorer. För att bättre hänga med i den digitala utvecklingen och kunna erbjuda besökarna bättre service tilldelas verksamheten ytterligare 300 000 kronor nästa år. Det handlar bland annat om att köpa in laptops och utöka antalet bibliotekarietimmar.

Utöver datorer så erbjuder Garaget besökarna en rad aktiviteter, så som kreativ verkstad och ekologiskt kafé. Här hålls också flera arrangemang som är gratis och öppna för allmänheten.

– Garaget är en fantastisk mötesplats för alla barn och unga i Malmö men är kanske särskilt viktigt för de som bor i närheten i Seved och Sofielund, och skulle kunna fungera som ett extra vardagsrum för många, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi tycker att stadsdelsbiblioteken är oerhört viktiga och Garaget erbjuder ju dessutom så mycket mer, inte minst är det en betydelsefull träffpunkt för barn och unga i Sofielund och Seved. Med denna resursförstärkning kan kvalitén i verksamheten höjas ytterligare, säger Fredrik Fernqvist (MP), kommunstyrelseledamot.

– Platser som Garaget behövs! Platser som Garaget ger många människor plats att vara, umgås, diskutera och studera på. Dessutom har Garaget utvecklats till ett demokratiskt utrymme där föreningar och enskilda kan ordna olika typer av aktiviteter öppna för alla Malmöbor, säger Daniel Sestrajcic (V), kulturkommunalråd.

 

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Fredrik Fernqvist, 0733-62 92 06

Daniel Sestrajcic, 040-34 10 08

Åsa Waldemarsson, 040-34 11 06