Skip to main content

Geijerskolan får bättre miljö och fler platser

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2012 14:00 CEST

En om- och tillbyggnad av Geijerskolan i Limhamn-Bunkeflo planeras för att komma tillrätta med luft- och bullerproblemen och ge elever och lärare en bättre miljö. Samtidigt skapas fler elevplatser och en ny förskola.

– Jag är fantastiskt glad över samförståndet i stadsdelsfullmäktige och vår ambition är att alla de elever, lärare och andra som rör sig i och omkring Geijerskolan nu får den moderna skola de förtjänar. Vi tar vårt ansvar och lyssnar på den kritik angående miljön som Arbetsmiljöverket tidigare riktat mot oss. Vi vill passa på att ge plats till fler elever samtidigt som vi bygger en ny förskola, säger Limhamn-Bunkeflos ordförande i stadsdelsfullmäktige, Jamal El-Haj (S).

Starten är planerad till 2013 och om- och tillbyggnaden kommer att genomföras i etapper och beräknas vara klar 2018. Då kan den nya Geijerskolan stå klar och kunna erbjuda 600 platser, mot dagens 450 och 100 platser i förskolan. Under ombyggnaden kommer fyra klasser att ha sin skolgång på Linnéskolan.

Arbetsmiljöverket genomförde inspektion av Geijerskolan i februari 2010 och konstaterade bland annat brister i luftkvaliteten. Verket ställde krav på åtgärder för att undanröja de risker och brister som kom fram vid inspektionen.

En arbetsgrupp med föräldrarepresentanter, tjänstemän från stadsdelsförvaltningen och fastighetsägare har arbetat fram idéer till det förslag som nu ligger till grund för beslutet i stadsdelsfullmäktige.

Beslut om ny- och ombyggnaden togs vid Limhamn-Bunkeflos stadsdelsfullmäktiges möte onsdagen den 29 augusti 2012.

Innan besked om slutgiltigt beslut kan ges ska ärendet behandlas i relevanta instanser för att tidigast i oktober landa på Kommunfullmäktiges bord, som är den instans som ytterst tar beslut när det gäller om- och tillbyggnaden av Geijerskolan.

För mer information kontakta Jamal El-Haj (S)
ordförande i Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige
Telefon: 0766-34 79 50
E-post: jamal.el-haj@malmo.se