Skip to main content

GRÄNSER i Malmö, 5 - 10 oktober på Stortorget

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 14:13 CEST

Hur sätter vi människor gränser mellan varandra? Vad tänker vi om de andra, de som inte tillhör "oss"? När Gränser invigs i Malmö är det avslutningen av Forum för levande historia och Riksutställningars rikstäckande turné med Expomobilen.

Utgångspunkt är Förintelsen som är ett av de största brotten mot mänskligheten, genomfört av människor som du och jag. Vilka v ar deras gränser? Var gick gränsen mellan rädsla och lydnad, mod och feghet, likgiltighet och desperation, hopp och uppgivenhet, lycka och förtvivlan? Malmö Museers gränsfall har sin utgångspunkt i den nazistiska ideologin och dess roll i Skåne, såväl i historisk tid som i nutid.

I samband med utställningen arrangeras en gedigen programverksamhet med seminarier, filmvisning, musik och teater. För skolklasser arrangeras speciella visningar och för lärare en fortbildningsdag. På lördagen arrang eras en finalkväll på Palladium med bl a sång, bossanova och performance. Mer information och program finner man på www.malmo.se/museer.

Utställningen invigs den 5 oktober kl 18.00 på Stortorget av Helene Lööw, Forum för levande historia, Ann Follin, Riksutställningar, och Kennet Johansson, Malmö Museer.

Mer information om Gränser finns på: www.riksutstallningar.se

Utställningen sker i samarbete med Riksutställningar och Forum för levande historia. Lokala samarbetspartners är ABF, BOK -gruppen, Film i Skåne och biograf Spegeln.

Louise Andersson, informatör, Malmö Museer. louise.m.andersson@malmo.se