Skip to main content

Granskning visar att socialtjänsten gjorde rätt i våldsärende

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2017 09:00 CEST

Socialtjänsten brast inte i hanteringen av ett ärende med en kvinna som utsattes för allvarligt våld av sin partner. Det visar inspektionen för vård och omsorgs (IVO) granskning.

- Granskningen visar att Malmö stad har en fungerande organisation och rutiner för att erbjuda stöd i form av exempelvis skyddat boende till personer som är våldsutsatta, konstaterar Carina Opasiak, avdelningschef på socialtjänst Norr i arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Kvinnan i det granskade ärendet erbjöds hjälp enligt de rutiner som Malmö stad har för personer som utsätts eller riskerar att utsättas för våld i nära relationer. Men hon tackade nej till hjälpen.

- Vi gjorde vad vi skulle i det aktuella fallet, säger Margot Olsson, samordnare på arbetsmarknads- och socialförvaltningen för arbetet mot våld i nära relationer. Men det är väldigt sorgligt att det ändå fick en allvarlig utgång på grund av mannens våldsamhet.


Fakta/våld i nära relationer

I Malmö görs årligen cirka 2 000 polisanmälningar om våld i nära relationer och sexuella övergrepp mot både barn och vuxna. Förra året hade socialsekreterarna på Koncept Karin kontakt med omkring 800 vuxna personer. Kriscentrum Malmö kan erbjuda våldsutsatta personer olika former av hjälp och stöd: skyddat boende för kvinnor och barn samt för män, boende för flickor och unga kvinnor som är drabbade av hedersrelaterat våld samt boende för hemlösa och missbrukande kvinnor. Den som drabbats av våld kan även komma till samtalsmottagningen för att prata med personal som har stor kunskap på området. Även personer som använder våld och vill ha hjälp med att förändra sitt beteende kan få det.


Kontakt:

Carina Opasiak, avdelningschef, socialtjänst Norr, 0734-14 76 74

Margot Olsson, samordnare, våld i nära relationer, 0708-189 169


Utsänt av:

Katja Ligneman, kommunikationschef, 0766-23 56 44


Bifogade filer

PDF-dokument