Skip to main content

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden söker nya lokaler för skolverksamheten på Norra Sorgenfri

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2013 12:20 CEST

Idag beslöt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att tillsammans med Fastighetskontoret undersöka möjligheterna att skyndsamt avbryta gällande hyreskontrakt och att flytta verksamheten från lokalerna på Norra Sorgenfri gymnasium.

Efter klagomål från personalen om huvudvärk och sveda i ögonen kopplade skolledningen under vårterminen in en konsult för att se om det fanns mögelsporer i luften.  Istället fann man klorerade kolväten som går att härleda till den verksamhet som fanns i kvarteret innan skolan byggdes. Utbildningsförvaltningen (nu gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen) beslutade då att flytta hemvistens verksamhet från lokalerna som en försiktighetsåtgärd.

Genom att åtgärda ventilationens tilluftsaggregat fick fastighetsägaren ner värdena i luftproverna, varför gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i juli beslutade att skolverksamheten kunde starta som vanligt i augusti i lokalerna på Norra Sorgenfri. Efter några veckor på skolan upplever nu medarbetarna att inomhusmiljön inte är acceptabel och att ventilationen, som i överenskommelse med fastighetsägaren ska vara igång dygnet runt, inte varit i bruk tillräckligt. Samtidigt fortsätter provtagningarna i marken under skolan och 23 september räknar förvaltningen med att ha fått en fullständig bild av hur miljöläget ser ut.

– Jag ser inte att vi hade något val. Personalens och elevernas hälsa måste komma i första hand. Att finna ersättningslokaler för en så speciell verksamhet som byggprogrammet och alla dess inriktningar och särskolans speciella behov är en lång process. Det är hög tid att påbörja planeringen, säger Andreas Schönström, ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Schönström, gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande, telefon: 070-911 68 97

Eva Ahlgren, gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör, telefon: 070-834 38 50


Vänligen

Pia Oredsson Birgersson

070-576 15 12