Skip to main content

Gymnasiesärskola brottas med stort budgetunderskott

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2019 15:50 CEST

Gymnasiesärskolan på Valdemarsro har under en tid brottats med ett stort budgetunderskott. Situationen är så pass allvarlig att förvaltningen nu går in och tar ett större ansvar för att stötta verksamheten. Förvaltningschefen har beslutat att temporärt föra över attesträtten till utbildningschefen och alla framtida anställningar ska godkännas av HR-chefen.

Skolledningen har fått uppdraget att skyndsamt ta fram en plan på åtgärder som balanserar underskottet. Det kommer att resultera i ett omfattande omställningsarbete.

I förra veckan besökte förvaltningsdirektör Lars Rehnberg Valdemarsro gymnasium för att tillsammans med rektor Mikael Follrud informera skolans personal.

– Gymnasiesärskolan är en på flera sätt unik enhet vilket gör att situationen är mer komplex att hantera än ett liknande läge på övriga gymnasieskolor, säger Lars Rehnberg.

När åtgärdsplanen är klar i augusti/september och konsekvenserna blir tydliga kommer vårdnadshavarna att informeras.

– Jag hyser goda förhoppningar att skolledningens arbete kommer att resultera i åtgärder som inte bara balanserar underskottet utan som också bidrar till att skapa en trygg och kvalitativ verksamhet, säger Lars Rehnberg avslutningsvis.

För ytterligare information kontakta Lars Rehnberg, förvaltningsdirektör gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, 076-607 15 07.

Utsänt av Pia Oredsson Birgersson, kommunikationschef, 0705-76 15 12, pia.oredsson@malmo.se.