Skip to main content

Hållbar träproduktion viktig för Malmö stad

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2013 11:00 CET

En kampanj och koalition för hållbar träproduktion lanserades på den europeiska upphandlingskonferensen Creating Sustainable Timber Markets i Amsterdam förra veckan. Kommunalråd Lari Pitkä-Kangas (MP), vice ordförande i det europeiska nätverket för hållbar upphandling, deltog för Malmö stads räkning. Kommunen arbetar redan med att ställa tuffare etiska och miljömässiga krav på IT-produkter och kommer utöka sitt engagemang även till träprodukter som golv och möbler.

Koalitionen och uppropet för en hållbar träproduktion vänder sig till bland annat kommuner, regioner och privata aktörer i Europa. Träprodukterna handlar om allt från möbler och material till lekplatser till staket och golv.

  – Tillsammans med kommuner runt om i Europa vill vi göra det möjligt att upphandla träprodukter som kommer från en långsiktigt hållbar produktion med bra arbetsvillkor. Det bevarar såväl regnskog som lokala jobb, säger Lari Pitkä-Kangas (MP), kommunalråd och vice ordförande i Procura+.

Kontaktperson:

Lari Pitkä-Kangas, 0734-26 44 81