Skip to main content

Hållbara heminredningstips för vanliga människor

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2003 16:53 CEST

Stadsbyggnadskontoret ger den 22 september ut himmavid - en heminredningstidning som inte gör någon missnöjd med sitt eget hem. Fyrfärgsbilder från stylade modehem och artiklar som ger dåligt samvete är bannlysta.

I stället får läsarna möta Malmöbor som med fantasi, inspiration och - ibland - en mycket liten summa pengar förvandlat standardlägenheter till s pännande hem.

Malmö stad prövar nya metoder att påverka Malmöborna till ett mer miljövänligt liv. Ett flärdfullt livsstilsmagasin, himmavid, om hållbar livsstil ska motivera medborgarna att konsumera klokare. Meningen är att läsarna på ett lustfyllt sätt ska inspireras till att minska hemmets miljöbelastning.

En lång rad reportage visar hur ta till vara de resurser som finns och som inte belastar miljön.
·Dagsljus är gratis! Arkitekturfotografen Jens Lindhe lär ut mer om hur det påverkar rummet.
·Fotografen Ulrika Walmark har besökt åtta Malmöhem och träffat invånarna.
·Köpa nybyggd bostadsrätt? himmavid ger råden som gör att du undviker blindskären.

Vanliga Malmöbor, Kolonister, Möllevångsungdomar, självförvaltare och loppisfyndare kommer till tals och alla har ”sin” syn på hållbart boende. Att göra en insats för miljön behöver inte innebära uppoffringar – det kan vara lockande.

Med himmavid når Malmö stad förhoppningsvis en stor grupp Malmöbor som vanligen ryg gar tillbaka inför begrepp som ”miljö”, ”hållbar utveckling” och ”biologisk mångfald”.
De flesta människor är idag medvetna om hur deras livsstil påverkar miljön. Det är inte kunskap som fattas, det är lusten att förändra. Ord som ger många dåligt samvete och olustkänslor och då är risken stor att informationen blir verkningslös. Utom möjligen för de redan frälsta.

Himmavid är kostnadsfritt, ges ut i ett nummer och delas ut så långt lagret räcker.
www.malmo.se/miljo finns en nedladdningsbar fil.


himmavid ges ut av Malmö stad, stadsbyggnadskontoret. Projektet finansieras genom stöd från Malmö stads miljöanslag och från det lokala investeringsbidraget för omställning till ekologisk hållbarhet (LIP), ett statligt bidrag.

Att hämta fr o m den 22 september i Stadshusets foajé, Miljöförvaltningens foajé, Medborgarkontoren i stadsdelarna, Huvudbiblioteket, Stadsdelsbiblioteken.

Kontaktpersoner: Eva Dalman, eva.dalman@malmo.se,
040-34 24 16 Monika Månsson, monika.mansson@malmo.se, 040-34 20 64
Annika Kruuse,annika.kruuse@malmo.se, 040 35 95 56