Skip to main content

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden anmäler enligt lex Sarah

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2019 15:37 CEST

På ett gruppboende för personer med demenssjukdom upptäcker en medarbetare att kollegan har ställt en stol framför en boendes dörr så att den boende inte kommer ut. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden anmäler händelsen som ett allvarligt missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Sarah.

På ett gruppboende frågade en anställd efter hjälp. När en medarbetare kommer för att hjälpa ser medarbetaren att kollegan har ställt fast en stol framför en dörr in till en boende så att den boende inte kommer ut.

Verksamheten ser ytterst allvarligt på det som har inträffat och anmäler händelsen som ett allvarligt missförhållande till IVO. Enhetschef och HR-konsult har gjort omedelbara åtgärder för den medarbetare som är inblandad i händelsen. Medarbetaren är avstängd under pågående utredning.

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

anställda ska rapportera missförhållanden,

den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,

den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

För mer information, kontakta:

Helen Martinsson, avdelningschef för särskilt boende
telefon: 0706-702007
E-post: helen.martinsson@malmo.se

Utsänt av Petronella Thorén kommunikatör
telefon: 0768-711317
E-post: petronella.thoren@malmo.se