Skip to main content

Handlingsplan för fler Malmöbor i arbete

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 14:55 CET

Malmö 2010 11 09

Kommunstyrelsen har nu antagit Handlingsplan för ökad integration och fler malmöbor i arbete – mål och budget för 2011.

Det innebär att Malmö satsar över 340 miljoner på arbetsmarknads-, vuxenutbildnings- och introduktionsinsatser under nästa år.

En stor post, över 188 miljoner kronor, går till olika former av vuxenutbildningsinsatser varav sfi, svenska för invandrare, står för den absolut största delen.

JobbMalmö, som är det nya samlingsnamnet på arbetsmarknadsinsatserna i staden, tilldelas över 123 miljoner för sin verksamhet.

Ytterligare en stor post, 92 miljoner kronor, går till olika insatser för arbetshindrade.

Budgeten för 2011 inriktar sig särskilt mot två mål. De kommunala arbetsmarknadsinsatserna ska bli ännu mer individinriktade och leda till självförsörjning samt att arbetslösheten skall pressas tillbaka. De medel som anslås ska bidra till att förbättra Malmöbornas möjligheter till delaktighet i samhället genom utbildning och arbete.

Till årsskiftet kommer staten genom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i mångt och mycket ska ta över introduktionen av nyanlända vilket tidigare varit en del av budgetområdet.

– Det gäller att dessa myndigheter verkligen tar sitt ansvar och på en gång fokuserar på arbete. Nyanländas första år i landet är oerhört viktiga för hur väl de kan etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället och det får inte bli ett statligt väntrum innan kommunen åter kan agera, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd för med ansvar för arbetsmarknad och vuxenutbildning.

– Att samla arbetsmarknadsinsatserna under ett tak i form av nya JobbMalmö kommer att ytterligare förbättra styrningen och samordningen av arbetsmarknadsinsatserna i staden, säger han.

– Det är positivt att vi nu tar ett samlat grepp om antidiskrimineringsfrågorna som nu hamnar i en egen beredning, säger Martina Nilsson (V), kommunalråd med ansvar för jämställdhet och antidiskriminering.

– Med en ny samordnade organisation kan vi fånga upp de personer som faller mellan stolarna och ge dem vägar till jobb, utbildning och entreprenörskap. Inte minst är förmedling av samhällskontakter viktigt för de grupper som idag står helt utanför arbetslivet, säger Fredrik Fernqvist (MP), kommunstyrelseledamot.

 

Kontaktpersoner

Andreas Schönström, 0706-19 57 02

Martina Nilsson, 0708-16 17 09

Fredrik Fernqvist, 0733-62 92 06

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 13)