Skip to main content

Handlingsplan för klimatanpassning framtagen

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2012 16:00 CET

Malmö 2012 02 29

Med målet att bli Sveriges klimatsmartaste stad har Malmö stad tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning. Med åtgärderna i planen går man från ord till handling för att vara beredd inför klimatförändringarnas konsekvenser.

Handlingsplan för klimatanpassning 2012-2014 behandlar bland annat frågor som vilka konsekvenser klimatförändringarna får för staden och vilka åtgärder som krävs för att minska effekterna på lång sikt. Klimatanpassning handlar om att hitta lösningar som mildrar eller hindrar effekterna eller tar tillvara på deras möjligheter, som till exempel att anpassa den befintliga bebyggelsen och anpassa planeringen av ny bebyggelse. Det kan till exempel vara lösningar där stadens grönska kombineras med dagvattenhanteringen för ökad kyleffekt.

Det som planeras utifrån handlingsplanen är bland annat risk- och sårbarhetsanalyser rörande samhällsviktiga funktioner och infrastruktur men också att koordinera ett kustskydd mot högvattensituationer med särskilt fokus på Innerstaden, Ribersborg och Limhamn. Man ska också planera för modeller där grönska är en viktig del av om- och nybyggnationer.

– I Malmö kan vi i framtiden förvänta oss högre temperaturer, mer regn och höjda havsnivåer till följd av klimatförändringarna, vilket vi måste ta höjd för i stadsplaneringen. Med åtgärderna går vi från ord till handling, säger Anders Rubin (S), kommunalråd med ansvar för boende och infrastruktur. 

– Vi måste tyvärr räkna med att vissa klimateffekter inte går att förhindra och anpassa staden. Det är ett tungt och viktigt samhällsansvar för att inte stora skador ska drabba det gemensamma och enskilda, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd.

– Klimatfrågan är en av vår tids ödesfrågor där kommunala beslut får globala konsekvenser. Vi i den rika delen av världen påverkar klimatet mest, medan de som drabbas värst bor i den fattiga delen av världen. Detta perspektiv får aldrig glömmas bort. Det krävs en politik för ökad klimaträttvisa, där nu Malmö tar en del av ansvaret med denna handlingsplan, säger Anders Skans (V), gruppledare i kommunfullmäktige.

 

Kontaktpersoner

Anders Rubin, 076-36 26 77

Karolina Skog, 040-34 36 57

Anders Skans, 040-34 10 63

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 38)