Skip to main content

Har Västra Hamnen blivit som vi tänkt oss?

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2012 16:34 CET

Uppmärksamheten kring Västra Hamnen är över förväntan. Många står i kö för ett studiebesök. Internationella gäster och från andra kommuner. Alla med ett gemensamt intresse ”det goda exemplet på hållbart stadsbyggande”.

Bo01 för energilösningen och planstrukturen. Fullriggaren som Sveriges största passiv- och lågenergihusområde. Stapelbäddsparken med sitt kreativa koncept. Flera byggnader i området har fått miljöpris.

Men vad tycker Malmöborna och de boende i Västra Hamnen? Vad är man nöjd med och vad kan bli bättre i den nya stadsdelen?
10 år efter starten, av omvandlingen från kustnära industrimark till tät stadsbebyggelse, har Malmö stad tagit fram en utvärdering.

-          Vi har samlat in synpunkter från malmöbor, byggherrar och näringslivet angående Västra Hamnen. Med hjälp av dessa ser vi om vi har lyckats med de fem övergripande målen där ett av målen handlar om att utveckla en blandad stad med känsla av innerstadsmiljö och stadsfunktioner. Vi kommer även att använda synpunkterna inför uppdateringen av en ny vision, nya mål och nya strategier för den fortsatta utvecklingen av Västra Hamnen, berättar Pernilla Andersson, projektledare på Malmö stads fastighetskontor.

-          När vi bjöd in till öppet hus i september 2011 deltog ca 200 malmöbor. Här framkom det bl a att vi har lyckats med att skapa mötesplatser utomhus, t ex populära Scaniabadet och Stapelbäddsparken, men att man gärna ser fler mötesplatser inomhus, säger Pernilla.

Det finns framför allt brister vad gäller kommunal och kommersiell service samt kultur.
Systembolag, fler apotek, vårdcentral och bibliotek finns med på Malmöbornas lista över vad som saknas i Västra Hamnen.

Den absolut största attraktionen är havet följt av promenadstråken, de offentliga platserna och den prisbelönta arkitekturen.

-          Det är viktigt att få in alla aspekter när vi tittar på hur Västra Hamnen har utvecklats och hur området ska formas i framtiden. Förutom i mötena med malmöborna har vi också arrangerat workshops med näringslivet och aktuella byggherrar för att lyssna till deras tankar, idéer och erfarenheter om utbyggnaden, säger Pernilla.

 

Fakta
Halvtidsutvärderingen av Västra Hamnen är ett förvaltningsövergripande projekt inom Malmö stad.

Arbetet har bedrivits i en arbetsgrupp med anställda från Centrum stadsdelsförvaltning,
fastighetskontoret, gatukontoret, miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret .

”Mål och gestaltningsprincipen” är det mest heltäckande måldokumentet för Västra Hamnen och det var detta dokument som var utgångspunkt för utvärderingen.

Insamlingen av synpunkter har skett genom olika workshops, enkäter och en öppet hus-dag.

Västra Hamnen - en ny stadsdel under utveckling

Västra Hamnen är en viktig del av satsningarna för att förstärka Malmö som en attraktiv plats att bo och verka i, på gränsen mellan innerstaden och vattnet och med närhet till alla kommunikationer. I Västra Hamnen finns bostäder med olika upplåtelseformer, stora och små företag, utbildning på alla nivåer, idrottsanläggningar mm.
På det 175 ha stora området pågår ett flertal byggprojekt.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Andersson, projektledare Malmö stad fastighetskontoret,
Tfn; 040-34 17 81, E-post; pernilla.andersson@malmo.se.

Katarina Burle, informatör Malmö stad fastighetskontoret,
Tfn; 040-34 17 57, E-post; katarina.burle@malmo.se

 

Bifogt dokument
Halvtidsutvärdering av Västra Hamnen