Skip to main content

Hbt-personers utsatthet för våld i nära relationer ska uppmärksammas särskilt

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 16:15 CEST

Hbt-personer är en grupp som är extra sårbar när den utsätts för våld i nära relationer, bland annat på grund av rädslan för stigmatisering. Hbt-gruppen omfattas av kvinnofridsarbetet i Malmö men deras faktiska tillgång till hjälp och stöd är liten. Malmö stad ska därför uppmärksamma den här gruppen särskilt i arbetet med att motverka våld i nära relationer.

På tisdagens möte beslöt kommunstyrelsen att uppmana sociala resursnämnden att vid det fortsatta arbetet med Kvinnofridsprogrammet säkerställa hbt-personers faktiska tillgång till insatser mot våld i nära relationer.

Forskning visar att våld i nära relationer är lika vanligt förekommande i homosexuella relationer som i heterosexuella, men att det är relativt få hbt-personer som söker hjälp. Förutom rädslan för stigmatisering så antas man avstå från att söka hjälp på grund av bristande tillit till myndigheterna.

– 2007 beslutade kommunfullmäktige att även hbt personer ska inkluderas i kvinnofridprogrammet. Än i dag är det inte många hbt personer som söker sig till kriscentrum. Dagens beslut i kommunstyrelsen att särskilt lyfta hbt- personers faktiska tillgång till hjälp och stöd är därför viktigt. Alla har rätt till samhällets stöd när de utsätts för våld i nära relationer, säger Hanna Thomé (V), kommunalråd med ansvar för antidiskriminering.

– Om en våldsutsatt grupp inte söker hjälp är det viktigt att vi ändrar vårt sätt att arbeta. Okunskap ska inte hindra rätten till hjälp och stöd för den som drabbas av våld, säger Sofia Hedén (S), kommunstyrelseledamot.

– Det är bra att hbt-perspektivet belyses i Kvinnofridsprogrammet och att vi är tydliga med att vi ställer krav på att säkerställa hbt-personers faktiska tillgång till insatser mot våld i nära relationer, säger Nils Karlsson (MP), kommunstyrelseledamot.

 

Kontaktpersoner

Hanna Thomé 0709-13 46 61

Sofia Hedén, 0703-56 41 68

Nils Karlsson, 0703-37 47 06

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 18)