Skip to main content

Hela Malmö ska utvecklas – tillsammans med medborgarna ska vi lyfta stadsdelarna

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 15:38 CEST

Malmö 2010 09 08

Nu ska Herrgården i Rosengård, Holma-Kroksbäck, Lindängen och Seved få ett välbehövligt lyft. Inom ramen för Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö ska de boende, tillsammans med föreningar, fastighetsägare, företagare och kommunen, ta fram idéer och förslag som bidrar till att utveckla dessa stadsdelar. Det är viktigt att detta lyft sker på de boendes villkor och delaktighet, och att det resulterar i förbättrade levnadsförhållanden.  

Dessutom vill man öka tryggheten och sysselsättningen och minska utanförskapet. Genom investeringar i infrastruktur, så som upprustning av bostadshus och gårdar, en tågstation eller ett badhus, ökar man också den sociala hållbarheten. Det kan exempelvis handla om att skapa fler jobb genom ett hantverksstråk eller mer sociala aktiviteter som nya kultur- och fritidsverksamheter.

Arbetet med Områdesprogrammen för ett socialt hållbart Malmö är tänkt att i nästa fas utvidgas till fler stadsdelar och ligga till grund för hela Malmös fortsatta arbete med att skapa en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar stad, men Herrgården, Holma-Kroksbäck, Lindängen och Seved är nu de högst prioriterade områdena.

– Det är självklart att det är Malmöborna som bor i de här områdena, de som är aktiva i föreningslivet eller som arbetar här, vet allra bäst vad som behöver göras för att förbättra, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Att minska klyftorna och öka trygghet är utomordentligt angeläget för att skapa ett socialt hållbart Malmö, säger han.

– Det är Malmöborna som bäst känner sitt område och som vet vad som behöver göras. Områdesprogrammen ger gott om möjligheter för Malmöborna att få vara med och planera sitt närområde. Arbetet med områdesprogrammen är också ett sätt att föra samman de olika hållbarhetsdimensionerna, social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet, säger Anneli Philipson (V), kommunalråd med ansvar för demokrati och jämställdhet.

– Vi har stora förväntningar på det arbete som nu skjuter fart i Rosengård, Seved, Lindängen och Kroksbäck. Att arbeta tillsammans med människorna i området är den enda fungerande modellen för att skapa varaktig förändring. Gräsrotsperspektivet har saknats i tidigare satsningar vilket vi nu ändrar på, säger, Lari Pitkä-Kangas (MP), stadsekologikommunalråd.

 

 

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Anneli Philipson, 0706-40 40 02

Lari Pitkä-Kangas, 0734-26 44 81

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 8)