Skip to main content

Hemlösa barn ger råd till Malmö stad

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 16:51 CET

På måndagen träffade Carina Nilsson (S), kommunalråd med ansvar för vård och omsorg, medarbetare från Barnombudsmannen, tillsammans med politiker och tjänstemän från Malmö stad för att få höra vad hemlösa barn och unga själva tycker om sin situation och det stöd samhället har erbjudit dem.

På uppdrag av regeringen åker Barnombudsmannen runt i landet och träffar barn och ungdomar som får berätta om sina upplevelser inom vård, skola, socialtjänst och liknande. Bakom arbetet ligger en nationell strategi som riksdagen slagit fast för att stärka barnets rättigheter. En av punkterna i strategin handlar om att barn ska få uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. I Malmö har uppdraget handlat om barn som inte har ett eget hem, som bor i tillfälliga boenden såsom hotell och vandrarhem ordnade med hjälp av socialtjänsten.

En flicka som har flyttats runt på olika hotellboenden säger i mötet med Barnombudsmannen;

”Jag vet inte hur de tänker. De tänker väl bara att de ska ha en sovplats till oss. Det enda jag begär är mitt eget tak över huvudet, inte andras tak över huvudet. Ett eget hem där jag kan ha mina böcker, mina kläder och min data så att jag kan plugga”.

Några av de sammanfattande råd som barnen vill ge Malmö stad är:

  • ”Det är viktigt att ha samma socialsekreterare så att man lär känna varandra.”
  • ”Jag vill ha information om hur länge jag ska bo i olika boenden.”
  • ”Hjälp till att hitta ett fast boende.” 
  • ”Hotellhem och vandrarhem är inte bra för barn.”
  • ”Lyssna ordentligt på mig. Ansträng dig. Försök.”


– Barnfamiljerna har högsta prioritet i arbetet mot hemlöshet. Grundproblemet är bristen på bostäder i Malmö, men vi måste ta oss tid att lyssna och prata med de berörda barnen. Låta deras röst bli hörd. Vi tror vi vet hur barn upplever situationen som hemlös men det är bara de som kan berätta vad de verkligen känner. Många efterfrågar mer information och det är nog så att vi måste bli bättre på att berätta för barn om beslut som berör dem. Även besked, som att vi faktiskt inte vet när de kan få en egen bostad, är bättre än inget besked alls, säger Carina Nilsson (S), kommunalråd för vård och omsorg.

– Jag uppfattar det som att de makthavare vi träffar uppskattar projektet, säger Martina Sundling, projektledare på Barnombudsmannen.

– De flesta ser fördelen med att barn får möjlighet att uttrycka sig i frågor som rör dem. Det är viktig information som kommer från barnen och som bör påverka de beslut politiker fattar i kommunen, säger hon.


Kontaktpersoner

Carina Nilsson, 0702-46 50 38

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

Martina Sundling, 0704-37 87 57