Skip to main content

Hemlösheten i Malmö minskar

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2012 11:31 CET

Malmö stads årliga kartläggning visar att antalet hemlösa har minskat från 1039 till 997 personer mellan 2011 och 2012. Den främsta orsaken till hemlöshet är inte social problematik eller psykiska problem utan bostadsbrist.

Hemlösheten har minskat marginellt i sex av tio stadsdelar, men i Fosie har den minskat markant med nästan en fjärdedel. I Malmö som helhet är det främst ensamstående utan barn som minskar, men även ensamstående med barn är färre än förra året. Gifta med barn ökar marginellt från 79 till 85.

Kartläggningen av antalet barn i hemlösa hushåll visar på en ökning med 17 stycken. Störst är ökningen i Fosie, där antalet barn i hemlösa hushåll mer än fördubblats. Flest barn i hemlösa hushåll finns dock fortfarande i Rosengård.

Den tydligaste minskningen av hemlösa finns bland unga vuxna. Antalet hemlösa under 18 år har minskat med mer än hälften, och antalet hemlösa mellan 19 och 24 år har minskat från 170 till 152. Förra årets trend med ett ökat antal unga hemlösa har därmed brutits.

Fördelningen mellan män och kvinnor är densamma som förra året. Andelen hemlösa med svenskt medborgarskap har minskat från 70 procent till 62 procent.

Antalet uteliggare har ökat till 27 personer jämfört med förra årets 18, som var det lägsta antalet sedan kartläggningen inleddes 1996.

– Återigen kan vi konstatera att bostadsbristen är den främsta anledningen till att människor i Malmö är hemlösa, säger Carina Nilsson (S), vård- och omsorgskommunalråd.

– Det är tydligt att stadsdelarna arbetar hårt med de mest utsatta Malmöborna när vi kan se att den socialt betingade hemlösheten minskar. Det är glädjande att vi når våra politiska mål men det hade varit ännu roligare om Sverige hade haft en bostadspolitik värd namnet. Jag hoppas att bostadsministern blev inspirerad när han besökte UngBo 12-mässan och att vi snart kan ta del av nya, intressanta bostadslösningar för Malmös stora unga befolkning.

 

Kontaktpersoner

Carina Nilsson, 0702-46 50 38

Karin Andersson, utvecklingssekreterare, 040-34 40 89

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06