Skip to main content

Hemtjänstpersonal höjde rösten mot brukare - händelsen Lex Sarah-rapporteras

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 10:00 CET

Stadsområdesförvaltning Söder rapporterar enligt Lex Sarah en händelse där hemtjänstpersonal höjt rösten mot en brukare och sagt åt henne vara tyst.

Händelsen inträffade på natten då vårdpersonalen skulle ta av brukarens strumpor. Brukaren blir irriterad och skäller på personalen. Personalens tålamod brister och en av dem höjer rösten och säger till brukaren att vara tyst.

Brukaren hävdar senare i samtal med sektionschefen att personalen sagt: ”Håll käften!” till henne. Personalen menar att de brustit i tålamodet och höjt rösten.

Sektionschefen har efter händelsen haft ett samtal med brukaren om insatser de kan göra för att öka hennes trygghet med personalen. Chefen har också samtalat med medarbetarna om vikten av ett gott bemötande.

Utredningen slår fast att det finns behov av stöd och hjälp till omvårdnadspersonalen att hantera och bemöta brukare med specifika behov och svårigheter, till exempel genom utbildning. Dessutom ska en nattchef, som är närvarande på kvällar och nätter, tillsättas.


Lex Sarah
Enligt Lex Sarah i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah (SOSFS 2011:5) är samtliga medarbetare som fullgör uppgifter inom socialtjänsten och i verksamhet
enligt LSS skyldiga att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden.


Kontaktpersoner:
Helen Hansson, avdelningschef vård och omsorg, 070-634 46 63.


Utsänt av:
Katja Ligneman, kommunikatör, 0766-23 56 44.


Bifogade filer

PDF-dokument