Skip to main content

Hemtjänstpersonal kunde inte ta sig in till brukare - händelsen Lex Sarah-rapporteras

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 10:00 CET

Stadsområdesförvaltning Söder rapporterar enligt Lex Sarah en händelse där hemtjänstpersonal inte kunde ta sig in till en brukare, som bytt lås. Brukaren
hade vid två tillfällen ringt personalen om låsbytet, men personalen hade inte
uppmärksammat telefonmeddelandet.

Den 72-årige mannen ringde den 31 augusti på sitt trygghetslarm för att få hjälp på grund av att han fallit. När hemtjänstpersonalen kommer till mannen kan de inte ta sig in i lägenheten, för att nyckeln inte passar. De tillkallar en låssmed som får upp dörren och brukaren får den omvårdnad han behöver.

Händelsen rapporteras i verksamhetens avvikelsesystem och biståndshandläggare samt sektionschef gör hembesök hos brukaren.

Efter händelsen har hemtjänstgruppens planerare schemalagt arbetsuppgiften att lyssna av
grupplokalens telefonsvarare. En till två medarbetare ansvarar dagligen för detta och signerar en lista på att uppgiften är utförd. Åtgärden kommer att följas upp varje vecka och sektionschefen är ansvarig.


Lex Sarah

Enligt Lex Sarah i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah (SOSFS 2011:5) är samtliga medarbetare som fullgör uppgifter inom socialtjänsten och i verksamhet
enligt LSS skyldiga att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden.


Kontaktpersoner:
Helen Hansson, avdelningschef vård och omsorg, 070-634 46 63.


Utsänt av:
Katja Ligneman, kommunikatör, 0766-23 56 44.


Bifogade filer

PDF-dokument