Skip to main content

Hjärtestunder – livskunskap i förskolan

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 17:12 CET

Varifrån kommer bebisar? Hur kommer bebisen ut? Varför har mammor ingen snopp? Barn i åldrarna 1-5 år behöver svar på sina frågor om sex och samlevnad. Hjärtestunder är ett nytt sätt för förskolan att ge barn ärliga svar.

Barn som får sina frågor besvarade utelämnas inte till samhällets bild av sex. Därför behöver de ärliga svar på sin egen nivå. De behöver ord för kön och k änslor, liksom ord som kan hjälpa dem att berätta för någon vuxen om de blir utsatta för något obehagligt.
För förskolans del innebär detta att personalen måste hitta ett gemensamt förhållningssätt till barn, sex och samlevnad. Det krävs också ett forum där barnen ges möjlighet att reflektera över sig själva, livet och kärleken. Man kan kalla det livskunskap, där ett av de övergripande målen är att stärka barnens självkänsla - en nyckelfaktor för ett gott liv.

Hjärtestunder – livskuns
kap i förskolan är en unik bok framtagen av Folkhälsoenheten och Segevångs rektorsområde i Kirseberg. Boken är skriven av förskollärare Eva Mathiasson Thorbert. Hon beskriver med värme, empati, glädje och framtidstro det arbete som pågår i förskolan.
Läs, låt dig inspireras och ge barnen de svar de behöver!

Alla förskolor i Malmö får boken under v13-15.

Välkommen på ”släppefest”

Vi firar vår bok ”Hjärtestunder – livskunskap i förskolan” med musik och mingel: torsdag den 23:e mars, kl ockan 14-16 på Kirsebergs kultur- och fritidshus i Malmö.

Kontakter:

Camilla Löf, Utbildningssamordnare
Folkhälsoenheten Malmö stad
Telnr: 040-34 34 56
Fax: 040-34 40 00
E-post: camilla.lof@malmo.se

Michael Hedlund, Informationssamordnare
Folkhälsoenheten Malmö stad
Telnr: 040-34 12 14
Mobil: 0734-23 27 29
E-post: michael.hedlund@malmo.se