Skip to main content

Högertrafiken fyller 40 år

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 15:52 CEST

Malmö stad och gatukontoret vill uppmärksamma 40-årsdagen av högertrafikens införande med en utställning i stadshusets foajé. Högergeneralen från 1967, Olle Ahlström, kåserar och berättar historier från omläggningen


Utställningen pågår under två veckor och visar bl a bilder från Malmö när det begav sig.

Hållpunkter för utställningen:

3 september kl 11.00:
Utställningen öppnar, gat
udirektör Rolf Jonsson inleder. Därefter kåserar Olle Ahlström om omläggningen och berättar historier från tiden runt 3 september 1967.

15 september:
Utställningen avslutas.

Var:
Stadshusets foajé, August Palms plats 1.

Media hälsas välkomna att närvara vid invigningen.

Kontakt
Johan Edgren, informatör gatukontoret, 040 – 34 21 80.


Bakgrund
Den 16 oktober 1955 röstade svenska folket nej till högertrafik i en folkomröstning. Hösten 1960 antog Europarådet en resolution i vi lken bl a den svenska regeringens uppmärksamhet fästes på önskvärdheten av enhetlig trafikriktning i Europa. Allt fler började inse att det varit ett misstag att följa folkets råd i denna fråga. Den 2 december 1960 utsågs överdirektören i Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, Gösta Hall, som sakkunnig och utredare av kostnaderna för omläggning till högertrafik.

Hans utredning avlämnades den 31 oktober 1961. Samma år framförde riksdagen till Kungl. Maj:t angelägenheten av att frågan skyndsamt av gjordes. I februari 1963 rekommenderade Nordiska rådet Sveriges regering att snarast vidta åtgärder för högertrafikens införande i landet.

Den 15 februari 1963 lämnade Kungl. Maj:t till riksdagen en proposition om principbeslut för övergång till högertrafik. Riksdagen beslöt den 10 maj 1963 att högertrafikomläggningen skulle genomföras. Beslutet skedde med stor majoritet. Beslutet innebar att trafikomläggningen skulle avse väg- och gatutrafiken samt spårvägstrafiken, men däremot inte järnvägs
- och tunnelbanetrafiken. Omläggningen skulle göras under år 1967.

Bakgrund hämtad från Vägverkets webbsida, se mer på www.vv.se.