Skip to main content

​Höghastighetsjärnvägen kräver andra finansieringslösningar

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2017 09:16 CEST

I går presenterade Trafikverket sitt förslag till nationell plan för 2018–2029. Det är glädjande att Sveriges tre storstadsområden föreslås knytas samman med ny järnväg, att sträckan Lund–Hässleholm påbörjas under planperioden och att satsningar på bussar, pendeltåg och cykel i Malmö blir verklighet.

Däremot oroar den föreslagna utbyggnadstakten av höghastighetsjärnvägen, liksom beskedet att hastigheten på spåren skulle bli max 250 km/h. Det innebär att restiden mellan Malmö och Stockholm skulle öka med nästan en halvtimme jämfört med om tågen går i 320 km/h, vilket varit utgångspunkten i Trafikverkets tidigare beräkningar. En snabbare byggstart av fyrspår mellan Lund och Hässleholm är också nödvändig, med den planerade prioriteringen skulle utbyggnaden inte vara färdigställd förrän 2030-talet vilket är alldeles för sent. Det saknas även konkreta förslag för hur man ska komma tillrätta med kapacitetsbristen på Öresundsbron.

För Malmös del ser vi flera risker med den långsamma utbyggnadstakten av höghastighetsjärnvägen. Bostadsbyggande riskerar att skjutas på framtiden och nödvändiga arbetstillfällen som skulle ha genererats av en utbyggd regional järnväg dröjer. Med långsammare tåg tappar järnvägen i konkurrenskraft gentemot flyget, med minskad klimatnytta som följd.

Malmö delar därför Sverigeförhandlingens rekommendationer att höghastighetsjärnvägen bör lyftas ur planen och att man provar andra finansieringslösningar för att kunna bygga hela projektet samtidigt, och byggas för en hastighet om 320 km/h.

– Det är glädjande att sträckan Lund-Hässleholm finns med i den nationella transportplanen, eftersom vi vet att Södra stambanan är en flaskhals för såväl personresor som godstrafik. Samtidigt visar den också på vikten av att tänka utanför ramarna vid stora och långsiktiga infrastruktursatsningar som ska hålla många årtionden framöver. Nu krävs det att staten tittar på alternativa finansieringssätt som säkerställer att höghastighetsjärnvägen byggs för att klara riktigt snabba tåg och att hela sträckan Malmö-Stockholm färdigställs betydligt snabbare. Allt annat vore en suboptimering av planerade framtidsinvesteringar, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Nästan alla är överens om att vi behöver nya stambanor som både ökar järnvägens kapacitet och delar upp snabb och långsam trafik på olika banor så att tågtrafiken blir mer pålitlig. Att i samband med en sådan utbyggnad inte ta chansen och satsa på modern tågteknik vore direkt oansvarigt. Restiden mellan Stockholm och Malmö behöver komma ner till maximalt 2,5 timmar så att tåget på allvar kan konkurrera med flyget, och regionala snabbtåg är avgörande för skånskt näringslivs kompetensförsörjning och konkurrenskraft, säger Märta Stenevi (MP) stadsbyggnadskommunalråd.

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Märta Stenevi, 0732-34 24 82

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16