Skip to main content

​Högsta hyresnivån för LSS-bostäder sänks

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2019 16:54 CEST

Kommunstyrelsen beslutade i dag att sänka den högsta hyresnivån för LSS-bostäder från 6200 kronor till 5000 kronor. Det innebär en minskning med cirka 20 procent.

2017 höjdes den högsta hyresnivån för LSS-bostäder i Malmö, från 5 000 kronor till 6 200 kronor i månaden vilket har påverkat ekonomin negativt för många Malmöbor med funktionsvariationer. Personer som bor i en bostad med särskild service enligt LSS och som inte uppfyller kraven för att få särskilt bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalar sedan dess kraftigt höjda hyror. Detta eftersom staten inte täcker upp mellanskillnaden vid en inkomstnivå som är högre än skälig levnadsnivå, det vill säga existensminimum.

För att säkra den ekonomiska tryggheten för Malmöbor med omfattande funktionsvariationer beslutade kommunstyrelsen i dag att återställa hyrestaket till den nivå som gällde före 2017. Detta innebär en sänkning av högsta hyrestaket från 6 200 kronor till 5 000 kronor, vilket kommer att träda i kraft den 1 maj i år.

För att säkerställa att liknande kraftiga höjningar inte återupprepas i framtiden införs från och med 2020 även en årlig indexering av hyrestaket motsvarande förändringen i prisbasbeloppet. Till följd av dessa reformer kommer boende i LSS-bostäder nu ges en större ekonomisk trygghet.

– Detta är en oerhört viktig reform som stärker den ekonomiska tryggheten för många Malmöbor med funktionsvariationer. Vi firar idag en viktig seger när hyresnivån återställs. Det är en fråga vi har drivit länge och ett viktigt steg på vägen för att riva de hinder i samhället som skapar vanmakt och begränsar friheten för Malmöbor med funktionsvariationer, säger Roko Kursar (L), vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Jag är glad och stolt att vi med dagens beslut säkrar den ekonomiska tryggheten för Malmöbor med omfattande funktionsvariation. Det är ett viktigt steg i det långsiktiga arbetet för att bekämpa grundläggande social orättvisa, säger Mediha Ahmadi (S), ledamot i kommunstyrelsen.


Kontaktpersoner

Linn Rydberg, politisk sekreterare (L), 0768-99 23 98

Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 0708-36 40 16


(Ärende 19)