Skip to main content

Höjda parkeringsavgifter i Malmö

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 15:15 CET

Malmö 2010 01 13

Kostnaderna för avgiftsbelagd gatuparkering och felparkering i Malmö kommer att höjas från och med den första mars i år. Syftet är att öka utnyttjandet av parkeringshusen, samt att minska antalet felparkeringar i Malmö.

Den högsta parkeringsavgiften är fastställd till 20 kronor per timme och den högsta felparkeringsavgiften blir 1000 kronor. Den gäller om man utan tillstånd parkerat på en parkeringsplats som är reserverad för en rörelsehindrad person, eller om bilen utgör ett hinder eller en fara för trafiken.

Med de här höjningarna vill Malmö stad att fler bilister ska välja att parkera i parkeringshusen och därigenom minska den påfrestning det innebär för stadsmiljön när bilister cirkulerar och letar parkeringsplatser på gatorna.

Om det visar sig att de här insatserna inte är tillräckliga avser Malmö stad att återkomma med ytterligare åtgärder.  

Timavgiften för att parkera på kommunens parkeringsplatser på gatan kommer i och med höjningen att vara på samma nivå som avgifterna i kommunens parkeringshus. På så vis hoppas vi att färre bilister parkerar på gatorna, vilket skulle gynna både trafiksäkerheten och miljön i Malmö, säger Anders Rubin, stadsbyggnadskommunalråd (S).

 

Kontaktpersoner

Anders Rubin 040-34 10 09

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06, 0708-36 40 16

 

(Ärende 24)