Skip to main content

Hösthärlig invigning av Ekostråket

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2016 15:30 CEST

Foto Lars Bendroth

Nu inviger vi den nybyggda delen av Malmös gröna stråk... Ekostråket. Lördagen den 15 oktober klockan 11-14.
Vi bjuder på grillad korv, friluftsfika, ponnyridning, barnaktiviteter i naturen, vattenguidning, tipspromenad, och trädgårdshistorisk guidning. Klockan 11 startar invigningen vid dammen. Delen av Ekostråket vi inviger ligger nära Hyllie. För vägbeskrivning till invigningen

Vi samarbetar med VA SYD, Malmö Ridklubb och Djupadals scoutkår som finns på plats under invigningsdagen.

Ekostråket söder om Elinelundsparken

Den del av Ekostråket som nu invigs ligger inte långt från Hyllie. Den nybyggda delen sträcker sig från Elinelundsparken ner till Ekopassagen under Yttre Ringvägen. Befintliga gång-, cykel- och ridstigar i området kopplas samman med de nybyggda och öppnar upp för rekreation. Här finns nu nya sittplatser, grillplatser och planteringar utmed stigarna. Den trädgård om tillhört gården Almhov har öppnats för allmänheten och ingår i Ekostråket. Söder om Gottorpsvägen finns nyplanterade rader av fruktträd och bärbuskar till glädje för både besökare och djurlivet.

– Som en oväntad bonus utmed stråket finns fruktträd och bärbuskar för alla att smaka! Det som inte plockas av frukten blir vintermat åt fåglarna och på våren när fruktträden blommar kan vildbin och andra insekter samla värdefull nektar här, säger Stina Linder, projektledare på gatukontoret.

Även nya fuktängar och de blommande åkersådder kommer gynna bland annat insekter och fågellivet i området. I projektet har VASYD förbättrat befintliga diken så att fler biologiska kvalitéer skapats, skötseln blir enklare och säkerheten ökar.

– Det har varit vår målsättning med Ekostråket, att det som är bra för människan också kan vara bra för naturen och djuren i staden, säger Stina Linder. Som till exempel åkerfältet med solrosor som är underbart att promenera igenom - och samtidigt ger värdefull mat för småfåglarna om vintern.

Hela ekostråket

Pildammsstråkets förlängning eller det så kallade Ekostråket har sedan länge funnits med i stadens planering. Målet är att skapa ett grönt stråk att röra sig genom fritt från bilar, med rekreativa och ekologiska kvalitéer som binder samman centrala Malmö med kusten och Strandängarna i söder. Grönstråket byggs succesivt ut och kommer med sin slutliga dragning göra det möjligt att till fots eller med cykel ta sig i en grön miljö från Pildammsparken, via Stadionområdet, Kroksbäcksparken, Badhusparken, Hyllie, Elinelundsparken och söder ut via Ekopassagen under Yttre Ringvägen och utmed Bunkeflostrand ner till den redan utbyggda delen av Ekostråket i Östra Strandhem vid havet och Strandängarna.

Kontakt

Stina Linder, projektledare, gatukontoret, Malmö stad, 0709-341405, stina.linder@malmo.se

Birgitta Hjertberg, kommunikatör, gatukontoret, Malmö stad, 0709-341411, birgitta.hjertberg@malmo.se