Skip to main content

​Holma först ut att omvandlas

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2017 15:36 CET

Holmastan, detaljplaneområdet.

Nu drar utvecklingen av Holmastan igång. På torsdagen gav stadsbyggnadsnämnden klartecken att påbörja arbetet med den första detaljplanen för området, Etapp, 1, utifrån riktlinjerna i planprogrammet för Holma och Kroksbäck som antogs i november.

Fokus i planen för Holma och Kroksbäck är att bryta barriärer, både fysiska och mentala. Det konkreta målet för den första detaljplanen är att komplettera Holmas miljonprogramsbebyggelse med mellan 300 och 500 nya bostäder, både hyres- och bostadsrätter i varierande storlekar. Detaljplanen ska även undersöka om det attraktiva läget nära Hyllie station kan utnyttjas till fler arbetsplatser och pröva möjligheterna att bygga en förskola med plats för upp till 80 barn.

En viktig del i arbetet är att förstärka de befintliga stråken. Gång- och cykelvägen Holmastigen ska rustas upp och Snödroppsgatan, som leder fram till Holma torg, ska bli mer av ett urbant stråk. I planprogrammet föreslås bostäder byggas längs ena sidan av Snödroppsgatan med lokaler i botten för affärer eller annan verksamhet för en mer levande stadsgata.

Marken ägs i huvudsak av kommunen och en mindre del av MKB. En stor del av den nya bebyggelsen kommer att ske på redan hårdgjord yta, det vill säga parkeringsplatser och gator. Istället för gatu- och markparkeringar planeras ett parkeringshus i området, för att minska bilens ytanspråk i staden i linje med stadens strategi för hållbar trafikutveckling.

– Staden behöver fler bostäder och arbetstillfällen och Holma behöver ökad trygghet. Nu undersöker vi möjligheterna hur det görs bäst, så det nya passar med den befintliga bebyggelsen, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Nu utvecklas Holma då barriärer byggs bort och området får en tydligare koppling till omgivningarna, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Planprogrammet för Holma och Kroksbäck (PP 6045) bifogas nedan. 

För mer information kontakta
Märta Stenevi 0732 34 24 82
Sofia Hedén 0703 56 41 68
Frida Roijer, pressekreterare, 0768 70 52 57