Skip to main content

Hot mot Slottsstadens skola

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 15:05 CEST

Med anledning av de artiklar som publicerats i medierna under dagen förmedlas härmed aktuell information om situationen på Slottsstadens skola i Malmö.

Slottsstadens skola har via e-post utsatts för ett hot om våld.

Polisen utreder hotet

Skolledningen har kontaktat Polisen, som nu utreder hotet. Skolledningen och stadsdelsförvaltningens ledning samarbetar också med kommunens centrala säkerhets- och beredskapsavdelning kring situationen.

Väktare bevakar skolan idag

Skolledningen och skyddsombuden har i samråd med säkerhets- och beredskapsavdelningen beslutat om extra säkerhetsåtgärder från och med den 29 april. De säkerhetsåtgärder som vidtagits under onsdagen är att väktare bevakar skolan.

Allvarlig situation
-Vi ser naturligtvis allvarligt på det hela och våra elevers trygghet går i första hand, säger rektor Emy Palmgren. Vi informerar löpande skolans personal, elever och föräldrar om hur situationen utvecklas. Vi fortsätter också att samråda och samarbeta med säkerhets- och beredskapsavdelningen och Polisen.

Information till elever och föräldrar

Under onsdagsmorgonen informerades all personal på skolan, så att de ska kunna svara på frågor och fånga upp reaktioner från skolans elever.

Information lades också ut på skolans hemsida och i de fall det var möjligt. informerades föräldrar också via e-post. Elever kommer också att få med sig skriftlig information hem från skolan idag.

-Vi kommer att fortsätta informera elever och föräldrar om hur situationen utvecklas, säger Emy Palmgren. Skolans personal och vi i skolledningen finns också tillgängliga för elever och föräldrar som vill ställa frågor och uttrycka oro.

Följer utvecklingen

Skolledningen, barn- och ungdomschefen och förvaltningsledningen fortsätter att följa situationen och kommer i morgon torsdag, då det är studiedag och eleverna är lediga, att ha ett avstämningsmöte tillsammans med kommunens säkerhets- och beredskapsavdelning, där Polisen också är inbjuden, för att bedöma och ta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas under de kommande dagarna.

-Därefter kan vi ge mer information om hur vi kommer att agera i nästa vecka,, inför det datum som är aktuellt för hotet, avslutar Emy Palmgren.


För mer information kontakta rektor Emy Palmgren, Slottsstadens skola, tel 040-34 68 15, 0708- 34 68 77, emy.palmgren@malmo.se