Skip to main content

Hylliebadet – drunkningsincidenten 7 februari 2016

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2016 14:44 CET

Sedan olyckstillfället den 7 februari i år, pågår utredningsarbete. Vi har i detta arbete tagit del av de övervakningsbilder som levererats av Poseidon, leverantören av det drunkningslarm som finns på Hylliebadet. Det är stillbilder tagna var tionde sekund som visar skeendet i den aktuella bassängen, under vattenytan. Bilderna är inte tillräckligt tydliga för att det ska gå att dra några definitiva slutsatser kring det inträffade.

Fritidsförvaltningen har dessutom, av hänsyn till den drabbade badgästen och till den pågående polisutredningen, gjort bedömningen att vi inte kan gå ut med bilderna.

Hinderbanan har tagits ur bruk och tas den åter i bruk kommer den att angöras med en annan konstruktion än tidigare.

Kontakt:
Thomas Sterner, avdelningschef, fritidsförvaltningen, Malmö stad
040-342569, 0705-878658
thomas.sterner@malmo.se


Bifogade filer

PDF-dokument