Skip to main content

Idag startar Opportunity Space Festival

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2017 14:19 CEST

Hipp-hopp workshops, jobbmatchning, brödbrytning, paneldiskussioner och entreprenörlab. Idag startar Opportunity Space Festival – en festival där Malmöbor kan bygga nya sociala nätverk och hitta nya vägar in på arbetsmarknaden.

Opportunity Space Festival som pågår mellan den 22 augusti och 2 september bjuder på gratis uppträdanden, jobbmatchning, workshops och diskussioner. Här ska människor med olika bakgrund kunna mötas för att bygga nätverk, hitta nya vägar in på arbetsmarknaden och utveckla idéer för ett mer inkluderande Malmö.

– Det är med stolthet som jag ser hur staden har skapat denna mötesplats och möjlighet för alla Malmöbor, genom ett brett partnerskap med civila samhället och näringslivet. Detta samarbete visar på den starka Malmöanda som finns och som utvecklar vår stad, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd för stadsbyggnad och service.

Festivalen äger rum i Enskifteshagen i en temporär paviljong och mötesplats – “Folkets House”. Paviljongen har fått sin utformning av designteamet och vinnarna av den internationella tävlingen Opportunity Space.

Här är någa av festivalens 69 programpunkter:

  • Designförvandling, som för samman en grupp arbetssökande arkitekter och ingenjörer, även nyanlända, med erfarna mentorer och lokala intressenter för att designa och genomföra småskaliga förbättringar i området i och kring Enskifteshagen.
  • Malmö Share, en plattform och mötesplats för människor som vill dela och ta emot yrkeskunskap och tjänster.
  • Us Vs Them, en paneldiskussion om hur känslor som rädsla och tillhörighet driver världspolitiken och hur det formar våra liv.

Bakom programmet står mer än 30 organisationer och föreningar i ledning av Van Alen Institute och Individuell Människohjälp.

– Van Alen Institute utforskar hur vår fysiska miljö formar beteenden och där är Opportunity Space Festival ett bra exempel på hur design kan förändra attityder och fungera som ett stöd till civilsamhället, säger David van der Leer, vd för Van Alen Institute.

– IMs huvudfokus i Sverige är att skapa mötesplatser för ömsesidig integration. Opportunity Space Festival visar hur stadsplanering och design kan gynna möten som annars kanske aldrig hade skett och därmed bidra till att Malmö utvecklas på ett sätt som är bra för alla, säger Martin Nihlgård, chef för Sverigeverksamheten på IM, Individuell Människohjälp.

För deltagande samarbetspartners kommer festivalen att bli en småskalig modell för hur städer runtom i världen skulle kunna hantera migration och social och ekonomisk inkludering.

– Festivalen är ett ambitiöst och viktigt försök att guida människor, både etablerade och nya svenskar, in i utbildning, anställning och socialt liv. Vi är stolta över att ha byggt den paviljong som blir  festivalens hjärta, säger Camilla Wieslander, vd Skanska Öresund.

– En ny intressant kontext skapas genom Opportunity Space Festival. Offentliga miljöer likt denna behövs för att människor ska känna delaktighet och inkludering, säger Monica von Schmalensee, vd för White Arkitekter.

– Vi är stolta över att vår paviljong kommer synliggöra lokala samarbetspartners och aktörer som gör Malmö till en mer socialt och ekonomiskt integrerad stad. Vi hoppas att fler städer följer efter och utformar offentliga platser som uppmuntrar till utbyten och möten, sägerRik Ekström, ARExA.

För mer information kontakta:

Eva Emmelin, Individuell Människohjälp: 046-32 99 53 eller eva.emmelin@manniskohjalp.se

Thomas Brunk, Malmö stad, stadsbyggnadskontoret: 0732-34 24 05 eller thomas.brunk@malmo.se

Jerome Chou, Van Alen Institute: +41 79 245 06 46 eller jchou@vanalen.org

Opportunity Space


Initiativet till den internationella designtävlingen Opportunity Space kommer från Van Alen Institute, en icke-vinst drivande amerikansk organisation. Satsningen i Malmö genomförs i nära samarbete med Malmö Stad, White Arkitekter, Sveriges Arkitekter, Individuell Människohjälp och Skanska och med support från ARQ, E.ON, JM, MKB, NCC, Vinge och Wihlborgs.

Det vinnande designteamet bakom “Folkets house” består av Rik Ekström, ARExA (New York); Gustav Fagerström, Walter P. Moore (New York); Milad Barosen, Milou Group (Stockholm); Nathan King, Virginia Tech School of Architecture + Design, Center for Design Research (Blacksburg, VA).