Skip to main content

Idéer för hur Rosengård centrum och Rosengård station kan utvecklas presenteras i en utställning

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2017 16:21 CET

Fyra arkitektteam har fått i uppdrag att arbeta fram förslag på såväl fysiska som sociala förändringar med hjälp av idéer som kommit upp under olika workshops med boende och aktörer i området under hösten och vintern. Förslagen ställs ut i Rosengård Centrum mellan 16-22 februari och alla Malmöbor är välkomna att lämna sina synpunkter.

Utställningen är första steget i utvecklingen av Amiralsstaden, en stadsutvecklingsprocess som drivs av Malmö stad och som erbjuder malmöbor, föreningar, företag och verksamheter att vara med och utforma en plattform för förnyelsen av Rosengård Centrum och området kring Rosengård station. Stort fokus ligger på involvering och delaktighet, för att nå resultat som blir långvariga och lyckosamma. Initiativet kommer från Malmö stad samt fastighetsägarna Trianon och MKB i samarbete med HSB och Victoria Park.

Media är välkomna på pressvisning av arkitektteamens förslag som äger rum den 17 februari kl.11. Då finns det även möjlighet att träffa arkitekterna.

Kontaktperson:
Sophia Bescher, projektledare Amiralsstaden
070-934 23 92, sophia.bescher@malmo.se

Kort om Amiralsstaden:

Amiralsstaden är en stadsutvecklingsprocess som drivs av Malmö stad och som ska bidra till en positiv samhällsutveckling. Amiralsstaden har sitt geografiska centrum i den kommande Rosengårds station som invigs den 9 december 2018. Området ska bli en stationsnära stadsdel som erbjuder goda livsmiljöer för barn och vuxna i kringliggande Sofielund, Annelund, Östra Sorgenfri, Emilstorp och Rosengård.