Skip to main content

​Idrottande ska inte vara en klassfråga – Malmö får sitt första sportotek

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 11:30 CEST

Dyr utrustning ska inte vara ett hinder för barn och ungas möjligheter att idrotta och delta i friluftsverksamhet. Det är tanken bakom Malmös första sportotek som fritidsnämnden i dag har fattat beslut om att starta. Här ska man kunna låna den utrustning man behöver och lämna in den man vuxit ur, för ekonomin och för miljöns skull.

Antalet barn i Sverige som lever i ekonomisk utsatthet har ökat och i Malmö lever var tredje barn i fattigdom, enligt en rapport från Rädda Barnen. Till Rädda Barnen har också mer än en tredjedel av barnen uppgett att de avstått att delta i fritidsaktiviteter på grund av avgifter eller kostnader för utrustning. Sportotekets verksamhet handlar om att göra idrott och friluftsliv tillgängligt för alla, oavsett bakgrund eller socioekonomiska förutsättningar, och vänder sig till alla barn och unga i Malmö. Vem som helst är också välkommen att lämna in utrustning som man av olika skäl inte längre är i behov av.

– Inget barn skall behöva avstå från en fritidssysselsättning för att de inte har råd med dyr utrustning. Genom Sportoteket får de som behöver möjlighet att låna utrusning. Vi tycker detta är en viktig politisk satsning för att ge alla barn samma möjligheter till en aktiv fritid, säger Frida Trollmyr (S), kommunalråd och fritidsnämndens ordförande.

– En av fritidsnämndens uppgifter är att skapa förutsättningar för alla Malmöbor att utöva idrott utan hinder – inte minst utan ekonomiska hinder. Sporteket är initiativ som kommer sänka kostnader både för individer och föreningar, säger Ala Eddin Al Qut (MP), vice ordförande i fritidsnämnden.

Kontaktpersoner

Frida Trollmyr, 0708-31 93 04

Ala Eddin Al Qut, 0762-34 05 35

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16