Skip to main content

Illdåd planerades mot Sofielundsskolan

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 10:33 CEST

I den allmänna mediebevakningen kring den senaste händelsen på Slottstadens skola har det under gårdagen nått skolledningen på Sofielundsskolan att det finns en hotbild mot Sofielundsskolan. Hotbilden består av olika typer av illdåd som har planerats av elever på skolan.

Skolledningen har tagit tag i situationen med krafttag och satt in följande åtgärder:

-Polisanmälan har skett
-All personal har blivit informerade
-Alla elever i årskurs 9 kommer att sammankallas
-Polis kommer att närvara för att diskutera konsekvenser -Föräldrar till elever i årskurs 9 kommer att kallas
-Förstärkt bevakning av skolan kommer att ske omgående

Skolledning samt ledningen för barn - och ungdomsverksamheten på stadsdelsförvaltningen Södra Innerstaden upplever att läget är under kontroll.

Arbetsmiljöverket samt fackliga representanter är inform
erade.

För mer information kontakta:

Fahrudin Zejnic, tillförordnad rektor
Tel: 040 - 346831, 0733-527805

Anne Tomelius, biträdande rektor
Tel: 0708-722185

Ingegerd Ekström, avdelningschef barn och ungdom, Södra Innerstaden
Tel: 040 - 34 64 30, 0709 - 58 64 09