Skip to main content

Ilmar Reepalu om nya skatteprognosen: Allvarliga konsekvenser för kommunerna

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 13:23 CEST

Malmö 2009 04 23

 

- Det här betyder att regeringens helt otillräckliga satsningar i vårbudgeten och det faktum att kommuner och landsting inte tillförs en enda krona i år kommer att få ännu allvarligare konsekvenser än vi kunde bedöma bara för någon vecka sedan. I ett läge där behoven inom vården, skolan och omsorgen ständigt ökar och där utgifterna för socialbidrag nu växer lavinartat till följd av regeringens övervältringspolitik så tvingas kommun- och landstingspolitiker att antingen höja skatten eller göra drastiska nedskärningar i välfärden.

Det säger kommunstyrelsens ordförande i Malmö Ilmar Reepalu (S) med anledning av den nya prognos för skatteunderlaget som SKL (Sveriges Kommuner Och Landsting) presenterade på torsdagen.

Prognosen visar att skatteunderlaget bara ökar med i snitt en procent per år 2009 och 2010, vilket är lägre än på många år. Det betyder att skatteintäkterna blir 8 miljarder lägre per år än i SKL:s februariprognos.

- För Malmös del innebär det här att vi får ännu större problem med att klara kravet på budgetbalans redan i år, och för nästa år handlar det om att vi måste göra betydande nedskärningar i verksamheterna, säger Ilmar Reepalu.

Han ser regeringens bristande insatser som ett tydligt led i ett borgerligt systemskifte med en kraftig övervältring av kostnader och ansvar från staten till kommun- och landstingssektorn.

Med den nya skatteunderlagsprognosen skärps problemen ytterligare.

- Regeringen säger att den inte har tillräckligt med resurser för att motverka den välfärdskris som Sverige nu med full fart är på väg in i, men samtidigt hade man råd att i år genomföra det tredje steget i skattesänkningen till en kostnad på 20 miljarder kronor framför allt till dem som redan har.

- Det handlar dessvärre inte bara om att regeringen har gjort en gigantisk missbedömning av allvaret i situationen, utan dessutom om en medveten politik där arbetslösa, sjuka och pensionärer ställs åt sidan när väletablerade grupper har fått sitt, säger Ilmar Reepalu.

Kontaktperson

Ilmar Reepalu 040 34 10 02