Skip to main content

Ilmar Reepalu om regeringens besked: Kan liknas vid omvänd Robin Hood-politik

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 12:30 CEST

- Regeringen gjorde ett stort och fatalt misstag när den i höstas fryste statsbidragen till kommunerna. Det misstaget har man uppenbarligen nu insett och betalar därför ut motsvarande belopp till kommunerna under nästa år, men med den stora skillnaden att pengarna fördelas lika till alla kommuner, med 5000 kronor per invånare.

Det säger kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Ilmar Reepalu (S) med anledning av att regeringen nu aviserat att man tänker tillföra kommuner och landsting sju miljarder kronor under 2010.

- Det här innebär att rika kommuner, som Danderyd, Vellinge, Lomma, Täby och andra med stark ekonomi och låg arbetslöshet får lika mycket som fattiga kommuner, som Pajala, Landskrona och Olofström, som har svag ekonomi och hög arbetslöshet, säger Ilmar Reepalu.

- Det här är en fördelningsmodell med klar högerprofil som gynnar de rika och missgynnar de fattiga kommunerna. Det regeringen ägnar sig åt kan liknas vid en omvänd Robin Hood-poltik, säger han.

Ilmar Reepalu anser dessutom att beloppen är alldeles för låga.

- Kommunerna skulle behöva betydligt större tillskott och även med de nya pengarna väntar riktiga vargatider för de svenska kommunerna under de närmaste åren, säger han.

- Dessutom så kommer regeringen först under nästa mandatperiod, om den då sitter kvar, att höja statsbidragen med fem miljarder kronor, vilket för det första är alldeles för sent men också alldeles för lite, säger Ilmar Reepalu.

- Det här, i kombination med den kraftiga försämringen av skatteunderlaget, innebär att kommuner och landsting, som står för den stora merparten av det svenska välfärdssystemet, redan nu kommer att ställas inför enorma svårigheter.

- Kommuner kommer att tvingas säga upp personal och göra kännbara nedskärningar inom viktiga områden som barnomsorg, äldreomsorg och skola och en del kommer också att tvingas höja skatten, säger Ilmar Reepalu.

- Eftersom lågkonjunkturen ser ut att bli både djup och långvarig så är risken uppenbar för att de här problemen, med den politik som regeringen nu aviserar, inte bara består under flera år framöver utan också förvärras på sikt med mycket stora och allvarliga konsekvenser för kommunernas verksamhet och för välfärden, säger han.

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu 040 34 10 02

Julia Janiec, stabschef 040 34 10 04 eller 070597 07 47

Bertil Månsson, pressinformatör 040 34 10 05 eller 070623 85 71