Skip to main content

Ilmar Reepalu välkomnar Pia Kinhult upp ur källaren för en diskussion om det framtida regionala tillväxtarbetet

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 16:01 CET

Malmö 2011 11 07

Kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Ilmar Reepalu (S), bjuder i en skrivelse in Regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M) till en fördjupad diskussion om det framtida regionala tillväxtarbetet. Bakgrunden är det uttalande hon gjort i samband med Hjärntrustens frukostmöte i Lund, där hon sagt att ”Malmö stad gått rakt ner i källaren sedan 1995, och det som är Malmös problem blir hela Skånes problem”.

Ilmar Reepalu delar Pia Kinhults frustration över de blygsamma resultaten som den regionala tillväxten i Skåne och Öresundsregionen har presterat men påminner henne om att bruttoregionalprodukten i Skåne bara ökat med tre procent mellan 2000 och 2008. Från 1993 fram till år 2000 ökade den med fem procent.  

Men att Malmö inte är en tillväxtmotor är fel. I skrivelsen påminner han henne om att skattekraften per invånare i Malmö stigit med 26 procent mellan 2000 och 2009. Staden har dessutom stärkt regionens samlade konkurrenskraft för besöks- och evenemangsnäringen, som förra året omsatte 5,9 miljarder kronor. Malmö står också för nästan hälften av alla internationella gästnätter på hotell i Skåne. Investeringarna i staden har regionala perspektiv. Öresundsbron, Malmö högskola, Citytunneln och nya, spännande och attraktiva stadsmiljöer är tydliga exempel på satsningar som starkt bidrar till regionens utveckling. Arbetet med hållbar stadsutveckling har resulterat i en fin utmärkelse från FN.  

Malmö, Lund och Köpenhamn är de viktigaste tillväxtmotorerna i regionen och en kraftig bas för att driva utvecklingen framåt, men de nuvarande formerna är inte optimala. Här måste man ställa sig frågan om vilken framtid man vill ha och vilka utmaningar man står inför. Här behövs en vision värd namnet för det framtida regionala arbetet.  

– Så sent som för två år sedan utnämndes Malmö till årets Tillväxtkommun med en motivering som bland annat belyste det politiska ledarskapets betydelse för den ekonomiska tillväxten. Det kallar jag att bejaka rollen som regionens tillväxtmotor, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Malmö förser ju även Lommas och Vellinges yrkesverksamma med välbetalda arbeten, säger han.

– Pia Kinhult verkar ha varit nere i källaren sedan 1995. Det är dags att komma upp och se den fantastiska utveckling som skett i Malmö sedan dess.

 

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Åsa Waldemarsson, 040-34 11 06