This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Inbjudan till presskonferens med anledning spridningen av coronaviruset

Pressmeddelande -

Inbjudan till presskonferens med anledning spridningen av coronaviruset

Idag klockan 10.30 håller Malmö stad presskonferens med anledning av spridningen av covid-19.

Agenda:

  • Malmö stad ger en övergripande lägesbild av stadens arbete med anledning av covid-19
  • Information om att Malmö stads gymnasier och vuxenutbildning, inklusive Yrkeshögskolan, i dag ställer om till nätbaserad undervisning

Tid: Torsdagen den 19 mars, kl. 10.30

Plats: Pelarrummet, receptionen, Stadshuset, August Palms plats 1

Medverkande:

Per-Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg, stadskontoret, Malmö stad

Lars Rehnberg, förvaltningsdirektör för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Malmö stad

Niklas Anderberg, gymnasiechef, Malmö stad

Jonas Svensson, chefen för vuxenutbildning, Malmö stad

Ansvarig kommunikatör:

Annika Anjou, 0708-447687

Pressträffen direktsänds på https://malmo.se/Sa-arbetar-vi-med.../Trygghet-och-sakerhet/Krisberedskap--sakerhet/Information-covid-19/Pressmoten.html, där även uppdaterad information om coronaviruset, covid-19, finns. Teckenspråkstolk kommer att finnas på plats.

Ämnen

RegionerPresskontakt