Skip to main content

Inbjudan till utställningen ”Ungdomar i det offentliga rummet”

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 16:03 CEST

40 elever från Nya Stenkulaskolan och 12 studenter från lärarutbildningens "Bild och visuellt lärande" skapar en utställning tillsammans.

Utställningen tar upp ungdomars syn på framtiden i N Sorgenfriområdet.

- Det här är ett område som spelar en stor roll i ungdomarnas liv. I utställningen som eleverna arbetar fram visar de sina visioner och önskemål kring estetiken och funktionaliteten i området, säger Christine Johnsson, bildlärare på Nya Stenkulaskolan.

Bakgrunden är det projekt som pågår kring N Sorgenfri där skolledningen från Nya Stenkulan är representerad. Skolans roll är att skapa möjligheter för bland annat ungdomar till inflytande över området.

Inbjudan Media:

Välkomna till utställningen onsdagen den 1 oktober kl 13.00 i Nya Stenkulaskolans Mediatek, Ö Farmvägen 30.

Vill ni möta elever och studenter under dokumentationen i området kontakta Christine Johnsson.

För ytterligare information kontakta:

Christine Johnsson, bildlärare, Nya Stenkulaskolan.
Tel: 070- 172 33 24

Gunilla Welwert, bildlärare på Lärarutbildningen.
Tel: 070-350 45 77, 040-665 82 84

Hjalmar Falck, rektor Nya Stenkulaskolan.
Tel: 040-34 67 26

Fakta: Eleverna på Nya Stenkulaskolan deltar i ytterligare projekt kring N Sorgenfri. Det här ligger bland annat i linje med skolans kulturprofil. Även här är det samarbete med lärarutbildningen och samarbete kring ett teaterprojekt och hur det är att vara tonåring i Malmö. Det här projektet är tänkt att kunna presenteras i bussgaraget på N Sorgenfri. Projekten mellan Nya Stenkulaskolan och Malmö högskola är tänkta att vara en grund för hur olika aktörer kan samverka kring hur ungdomar kan få inflytande och för hur delar av det gamla bussgaraget kan användas.