Skip to main content

Infrastrukturpropositionen är ett misslyckande för Region Skåne – Kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu kommenterar propositionen

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 14:09 CEST

På måndagen presenterades infrastrukturpropositionen där regeringen utlovar miljarder för att rusta upp och förbättra kapaciteten på landets vägar och järnvägar. Men Skåne missgynnas kraftigt i propositionen. Här omfattar nysatsningarna bara några få kilometer fyrspår på stambanan mellan Flackarp och Lund och ett påskyndande av godsstråket mellan Åstorp och Teckomatorp. Medan Södra stambanan i dess norra del från Stockholm ner till Norrköping/Linköping i regeringens proposition nu äntligen får en ökad kapacitet, görs minsta möjliga motsvarande satsning på dess lika ansträngda södra del. Medan förhandlingar nu sätts igång för den inre stadstrafiken med tunnelbana i Stockholm, får motsvarande satsningar på Spårvagn i Malmö, Lund och Helsingborg inte så mycket som en randanmärkning. Medan krafttag tas för godstrafikens anslutningar till Göteborgs Hamn får den väsentligt större godstrafiken genom Skåne närmast ingenting.      

Detta är inte bara ett resultat av felsatsningar från regeringens sida utan också ett resultat av Regions Skånes misslyckande med att samla Skåne kring de kraftfulla åtgärder som verkligen behövs. Istället för att tala med en tydlig och trovärdig röst har man ägnat sig åt rent önsketänkande.

– Skåne måste nu rusta sig för att tala ett språk som regeringen bättre förstår. Det förutsätter ett bättre arbete på hemmaplan, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

 

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06