Skip to main content

Inga avgifter för Malmö under 2018 för icke verkställda beslut

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2019 10:13 CEST

Malmö stad har inte haft några icke verkställda beslut som lett till att förvaltningsrätten dömt ut en avgift under 2018.

Majoriteten av de som får stöd från socialtjänsten får det i form av insatser inom äldreomsorgen. Det kan till exempel handla om hemtjänst, boende eller trygghetslarm. Antalet beslut som inte verkställts inom tre månader ökar generellt i hela landet, under 2018 var det cirka 40 procent av alla beslut som inte verkställdes i tid. De flesta rörde särskilt boende för äldre. Dock betyder det inte alltid att en kommun ej har erbjudit en plats i tid utan det kan betyda att personen i fråga har tackat nej till den som föreslagits.

I de fall där en kommun inte verkställer, och detta bedöms av både IVO och förvaltningsrätten som oskäligt, kan det bli aktuellt att betala en avgift. Avgiften blir rättsligt prövad och ger därför en klarare bild av hur kommunen klarar sitt uppdrag att anpassa sin verksamhet så att den motsvarar befolkningens behov. Det är denna avgift som för Malmö stads del uppgår till 0 kronor för 2018. Som jämförelse utdömdes avgift för Stockholm i 15 fall, Göteborg 10, Norrköping 5 och Helsingborg 3. I hela landet skedde det i 258 fall och avgifterna uppgick till 41 miljoner kronor.

- Jag vet att många i vår stad gör en stor insats för att klara de tidsgränser som satts upp för socialtjänstens olika verksamheter. Glädjande att man faktiskt i motsats till många andra kommuner under 2018 helt undvek "straffavgifter", säger Anders Rubin (S), kommunalråd med ansvar för äldrefrågor och ordförande i hälsa- vård- och omsorgsnämnden i Malmö

Kontakt

Anders Rubin, kommunalråd med ansvar för hälsa-vård-och omsorg via Nashab Farhikhtah på tel. 076 870 78 54