Skip to main content

Instagramfilm på vårdboende anmäls enligt Lex Sarah

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2014 15:55 CET

Stadsområdesnämnd Söder rapporterar en händelse där en anställd på ett vårdboende lagt ut en film av en brukare på sitt privata Instagramkonto.

Filmen visar en 82-årig kvinna på boendets demensavdelning när hon pratar med den anställde. Brukaren gav inte sitt medgivande till att bli filmad eller till att filmen publicerades på sociala medier. Den anställde uppger att hon hade vetskap om reglerna för tystnadsplikt och sekretess inom verksamheten och menar att hon filmat händelsen för att visa sina vänner hur trevligt det kan vara att arbeta i vården. Hon hävdar att hon inte haft en tanke på att bryta mot sekretessen och först förstått innebörden av publiceringen efter att hon pratat med sin chef.

Brukarens anhöriga är informerade och händelsen har polisanmälts av verksamheten. Utredaren bedömer att det inträffade har kränkt brukaren, hennes anhöriga och verksamheten och därför är ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah. Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg.

Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar. Bland annat har det upprättats en ny rutin för sekretess och tystnadsplikt på sociala medier.

 

Lex Sarah

Enligt Lex Sarah i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah (SOSFS 2011:5) är samtliga medarbetare som fullgör uppgifter inom socialtjänsten och i verksamhet enligt LSS skyldiga att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden.

Kontaktperson:

Helen Hansson, avdelningschef vård och omsorg, 0706-34 46 63

Utsänt av: Caroline Holgerstein, kommunikatör, 0708-82 06 32


Bifogade filer

PDF-dokument