Skip to main content

Internationell handelshögskola kan hamna i Malmö – Malmö stad undersöker förslag från omfattande Öresundsutredning

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 15:30 CET

Det omfattande forskningsprojektet om Öresundsregionen som påbörjades 2008 har nu avslutas. Idéerna som presenteras i slutrapporten, och som kommunstyrelsen nu tagit del av, ska ligga till grund för diskussioner om Malmös framtida roll, uppdrag och utmaningar. Bland annat föreslås en förstudie om möjligheten att etablera en internationell handelshögskola i Malmö och en snabbtågsförbindelse mellan Oslo och Hamburg.     

Rapporten beskriver vikten av, och hur man använder, stadsmiljön, den stora arbetsmarknadens betydelse för tillkomsten av en storstadsregion och den förbättringspotential det finns när det gäller integration och tillväxt. Men rapporten beskriver också en sårbar infrastruktur och problem med intolerans.

Enligt slutrapporten är de två viktigaste faktorerna för tillväxt Öresundsbron och den stora och växande vetenskapliga forsknings- och utbildningsverksamheten i regionen. Det konstateras att Skandinavien i dag saknar en handelshögskola som rankas bland de hundra bästa i världen, vilket skulle kunna vara ett sätt att stärka regionen. En förstudie om möjligheterna att etablera en ny, framstående internationell handelshögskola i Malmö ska därför påbörjas. Den ska genomföras under förutsättning att Sydsvenska Industri- och handelskammaren medverkar.

– Öresundsregionen är en dynamisk region med stor potential inom infrastruktur, arbetsmarknad och tillväxt, men där det nu behövs ett nytt avstamp och en riktning för hur den ska bli riktigt attraktiv för de som bor, arbetar och studerar här. Forskningsprojektet presenterar en rad intressanta idéer som vi kommer att ta med oss i våra diskussioner om Malmös och regionens framtid, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 36)