Skip to main content

Internationell tävling ger plats för Malmöbor att komma snabbare in i samhället

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2016 11:57 CEST

Flygbild över Enskifteshagen som blir tillfällig aktivitetsplats för utbildning, jobb och sociala aktiviteter under våren 2017.

Nu lanseras den internationella tävlingen Opportunity Space för att stödja ekonomisk och social hållbarhet i Malmö. Opportunity Space kommer att skapa en tillfällig aktivitetsplats för utbildning, jobb och sociala aktiviteter som är öppen för alla Malmöbor. Syftet är att göra dessa insatser mer synliga och tillgängliga samt att föra samman nya och etablerade Malmöbor.

- Denna tävling passar väl in i stadens arbete med att få fler Malmöbor in i utbildning, arbete och boende.Det är ett internationellt erkännande och uppmärksammar det aktiva arbete staden gör tillsammans med näringsliv, ideell sektor och myndigheter, för att lösa tuffa samhällsutmaningar som migration, boende, arbete och social hållbarhet, säger Märta Stenevi, kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service.

Opportunity Space är ett projekt som leds av Van Alen Institute, en icke-vinst drivande organisation från USA, i nära samarbete med offentliga verksamheter, designers, fastighetsägare, ideella organisationer och föreningar.

- Vi ser denna tävling som en möjlighet att skapa nya kunskapsallianser och få in nya perspektiv på hur vi kan uppnå en hållbar stadsutveckling i Malmö, där vi minskar stegen in i samhället, säger Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör.

Det vinnande förslaget, som offentliggörs i början av december, kommer att få genomföra sin idé i parken Enskiftshagen och i en intilliggande byggnad i företagsparken Annelund. Den tillfälliga aktivitetsplatsen kommer att vara öppen för alla Malmöbor under två månader våren 2017.

För mer information gå in på tävlingens hemsida Opportunity Space

Kontaktpersoner:

Märta Stenevi, kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service, 0732-34 24 82

Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, 0709-34 22 98

Thomas Brunk, strateg på Stadsbyggnadskontoret, 0732-34 24 05