Skip to main content

Inventering av träffpunkter för äldre i Malmö är genomförd

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 10:17 CEST

Variationen mellan Malmös olika stadsdelar är stor när det gäller tillgången till aktiviteter och fritidsverksamheter för äldre i Malmö. Det framgår av den inventering som gjorts på uppdrag av kommunfullmäktige och som redovisats för kommunstyrelsen.

Samtliga stadsdelar utom Oxie rapporterar att man bedriver eller ger stöd till den här typen av verksamh et. Dessutom har fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen, miljöförvaltningen samt Malmös kommunala bostadsbolag MKB redovisat olika former av verksamhet eller stöd till verksamhet för äldre. Någon förklaring till att vissa stadsdelar har ett större kommunalt utbud än andra ges inte i rapporten, men en möjlig orsak kan vara att föreningar och organisationer är mer aktiva i de stadsdelar där den kommunala aktiviteten är lägre. Kommunstyrelsen skickar nu rapporten vidare för behandling i kommun fullmäktige i september.
- Inventeringen visar att det på flera håll i staden finns ett omfattande och bra utbud av aktiviteter för de äldre, säger kommunalrådet Birgitta Nilsson (s) i en kommentar. Men självklart kan det bli bättre och vår ambition är att det ska finnas gott om mötesplatser där äldre, men också andra, kan träffas, umgås, dricka en kopp kaffe, spela kort, lyssna på föredrag, diskutera eller ägna sig åt andra former av fritidssysselsättningar. Samtidigt måste vi konstatera att e n kärv ekonomi i vissa stadsdelar innebär att det krävs omprövningar och omprioriteringar när det gäller en del av de här verksamheterna.
- Kommunstyrelsen fick i beslutet om budget för 2004 i uppdrag att genomföra en förnyad översyn av hur servicecentra och mötesplatser ska finansieras och vi får nu se vad den översynen leder till.