Skip to main content

Invigning av konstverket Ögat

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2012 08:00 CET

På torsdag, 19 januari, klockan 16.15 invigs konstverket Ögat av Annika Svenbro. Konstverket finns infällt i muren där Propellergatan korsar Ankarparken (just invid Turning Torso).

Bakgrund

Under Bo01-projektets genomförande tog Statens Konstråd, Malmö stad och fastighetsägarna inom området fram ett gemensamt konstprogram – med ambitionen att integrera samtida offentlig konst i den kommande stadsmiljön. Via direkta inbjudningar och tävlingar utsågs ett antal konstverk t.ex. den isländske konstnären Sigurdur Gudmundssons blankpolerade granitblock ”Diamonds are everywhere” efter Sundspromenadens strandskoning och den finländske konstnären Kari Cavéns vattenkranar som bildar ett egensinnigt ”Vattenfall” i hamnen i områdets södra del.

Ett verk av malmökonstnären Annika Svenbro kom endast delvis till utförande. Verket ”TOPO” skulle visas i den öppning (snarlikt ett öga) som finns i betongmuren alldeles invid Turning Torso. Verket kunde aldrig tillfullo utföras p.g.a. av bildmässiga överföringsproblem från den kamera som monterades på Turning Torsos hjässa.

Annika Svenbro har nu drygt 10 år senare utfört ett nytt verk på Malmö stads uppdrag. ”ÖGAT” heter det verk som har installerats i murens öppning. Modern LED-teknik kan nu detaljerat återge de bilder – som delvis är föränderliga och rörliga och som ingår i konstverket. Verkets namn avslöjar mycket. Det finns m.a.o. snart ett öga på platsen som antingen ’ser vad som händer runt omkring’ eller ’vars djup du som besökare kan se in i’.

Annika Svenbro beskriver sitt verk och tillblivelseprocessen med följande berättelse:
"Det började år 2000 med idén att sätta en kamera uppe på Torsons tak och ta ner utsikten till folket. Ett fönster som ett öga tog plats i muren mittemot och där skulle utsikten visas. Men Turning Torso lät vänta på sig och kameran kom aldrig på plats trots en enveten kamp.
Tiden gick och det där tomma ögat var ganska sorgligt. Så en dag frågar Gunnar Ericson mig om jag kan tänka mig att göra något annat där. Det var så muren förvandlades till djuret som vaktar vid Torson. Arbetsnamnet har varit Skönheten och odjuret.
Jag tänker då på sagan och på en film av Jean Cocteau: Turning Torso, den högresta prinsessan, kråmar sig stolt och vid hennes fötter vilar odjuret (en förtrollad prins). Muren har fått ett öga med iris och pupill, ett öga som lever och förändras, rör sig långsamt. Det kommer att blicka ut över folkvimlet på dagen, lysa mot den ensamme vandraren på natten."

Med anledning av den kommande invigningen säger Annika ”projekt som inte blir av som det är tänkt mår ibland bäst av att falla i glömska. När nu ÖGAT blickar ut över Västra hamnen känner jag den stora glädjen av att få uppleva motsatsen. Här har tiden varit en utmaning som hjälpt mig och mitt verk till ett nytt konstnärligt uttryck”.  

Annika Svenbro har under många år verkat som bildkonstnär och skulptör men också arbetat med installationer i det offentliga rummet. Många malmöbor minns säkert hennes och Acke Hydéns installation ”Tretton grader östlig längd" i Magistratsparken för ungefär 15 år sedan där en smal, knivskarp, grävd meridian i parken fylldes med mjöl för hungriga råkor och kajor – som snällt lät sig ingå i konstverket lydigt sittande på rad.

I och med invigningen av Annika Svenbros verk manifesteras en intensiv period för Malmös offentliga konst än mer. Gunnar Ericson, från Malmö stads referensgrupp för offentlig utsmyckning, säger ”Tävlingen om Inre hamnens nya konstverk nyss avslutad, Christian Sandells ljuskonstverk i Öresundsdammarna invigt i novembermörker, nya konsttävlingar på gång och Annika Svenbros nya allseende ÖGAT på Västra hamnen vittnar om en stor konstnärlig spännvidd och dynamik i Malmö. Det lovar gott för kommande år”

 

På programmet:

16.00            Musik och varm choklad serveras

16.15            Gunnar Ericson, gatukontoret, hälsar välkommen

                      Tal av Patrik Amsellem, chef på Skissernas museum i Lund – om ÖGAT i konsten

                      Invigningstal av Börje Klingberg, direktör fastighetskontoret..
                      Konstverket invigs och visas

                      Konstnären Annika Svenbro har ordet

ca 16.45       Invigningen avslutad

 

För mer information:

Gunnar Ericson, Malmö stads gatukontor, 0708-341397

Annika Svenbro, konstnär, 0706-572682