Skip to main content

Invigning av Masten 2 – mer än ett bibliotek

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2016 07:30 CEST

Mötesplatsen och biblioteket Masten 2 invigs i Västa Hamnen den 21 oktober. Foto: Skandia fastigheter

Den 21 oktober invigs mötesplatsen och biblioteket Masten 2 i Västra Hamnen med våfflor, verkstad och virtual reality. Den nya verksamheten är ett samarbete mellan Stadsområdesförvaltning Norr och kulturförvaltningen.  

Masten 2 är en mötesplats med både medborgar- och biblioteksservice. Verksamheten kommer att erbjuda utlåning av medier, tillhandahållande av samhällsinformation, arrangemangsverksamhet, samt att lokalen kan användas för öppna aktiviteter i samverkan med föreningar,nätverk och boende i området.

– Masten 2 är ett bibliotek och en mötesplats som invånarna i Västra Hamnen länge har efterfrågat. Alla Malmöbor ska ha goda förutsättningar att ta del av både kultur och föreningsliv och med denna satsning tar vi ett politiskt ansvar för en meningsfull fritid för alla åldrar, säger Janne Grönholm (MP), ordförande i Stadsområdesnämnd Norr.

Verksamheten är resultatet av ett samarbete mellan Stadsområdesförvaltning Norr och kulturförvaltningen.

– Det är absolut en framgångsfaktor att jobba tillsammans vid denna typ av projekt, det är ett bra exempel på hur samarbete över förvaltningsgränserna kan fungera, säger Elisabeth Lundgren, kulturdirektör i Malmö.

– En vision för Västra Hamnen är att skapa en blandad stadsmiljö där kultur verkligen gör skillnad. Masten 2 blir en kulturell och social mötesplats för både boende och besökare i området, säger Sylvia Björk (S), kulturnämndens ordförande.

Masten 2 är beläget på Mastgränd 4 i Västra Hamnen. Skandia Fastigheter är samarbetspart i den nya mötesplatsen och biblioteket.

Invigning
Fredag 21 oktober kl. 14.00–18.00, Mastgränd 4

14.00–17.00: Skapande verkstad med återSKAPA
14.00–18.00: Prova på Virtual Reality
14.15: Sångstund med barn från området
15.00: Invigningstal och bandklippning – med Janne Grönholm, ordförande Stadsområdesnämnd Norr, och Sylvia Björk, ordförande kulturnämnden.

Under hela eftermiddagen kan du också vara med i en workshop anordnad av studenter från Malmö högskola som undersöker hur vi kan göra Västra Hamnen mer levande och hållbar.

För kommentarer:
Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, 0766-34 29 27, elisabeth.lundgren@malmo.se

Sylvia Björk, ordförande kulturnämnden, 0729-81 16 44, sylvia.bjork@malmo.se

För ytterligare information:
Anna Langefors Bräutigam, sektionschef Stadsområdesförvaltning Norr, 0708-52 85 02, anna.brautigam@malmo.se

Dick Fredholm, kommunikationschef kulturförvaltningen, 0733-504 605, dick.fredholm@malmo.se


Bifogade filer

PDF-dokument