Skip to main content

Invigning av Mattestigen i Torup

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 14:43 CEST

Hur högt är trädet?

Hur långt är det runt om?

 

Mattestigen är en av de pedagogiska temastigar som utvecklats i Torup. Redan i dag finns bland annat en sagostig, som invigdes för drygt ett år sedan och har blivit mycket uppskattad av förskolorna. 

Idén med en mattestig är helt ny och den bygger på att barnen på ett lekfullt sätt får möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga. Det är Christina Svensson och Gunilla Mellhammar, som är matematikutvecklare i Malmö stad, som utvecklat stigen. 

Idén har arbetats fram i samråd med Fastighetskontoret, Fritidsförvaltningen och Malmö Naturskola Pedagogiska centralen. Dessutom har Resurscentrum för Mångfaldens skola stöttat projektet.  

Syftet är att locka fler grupper till skogen genom att ha ett utbud med pedagogiskt innehåll.Mattestigen riktar sig till barn från förskoleåldern upp till och med årskurs 9. 

Mattestigen finns i skogsområdet intill Kejsarvägens parkering.

 

Den 15 september kl 10.00 är Ni välkomna till Torup för att möta förskolebarn från Tussilagon, Riseberga, Slånbärets, Annestads och Bikupans förskolor som är ute och lär sig matematik i skogen.

 Hitta hit: Om ni kommer från Malmö och kör genom Bara, följ skylt mot Torup. Passera först slottet på höger sida och Torups friluftsgård på vänster. Följ vägen uppför backen och sväng in till höger ca 300 m efter avtagsvägen till Bokskogens Golfklubb. Du är nu på Kejsarvägens Parkering.

  

För mer information:
Malmö stads Fastighetskontor                                                Malmö stad RMS

Mikael Lang                                                                        Kristina Svensson

tel. 040-34 17 30 / 0706-53 38 99                                        tel. 0702-43 19 22

e-post: mikael.lang @ malmo.se                                             christina.X.svensson@pub.malmo.se

 

Bifogade filer

PDF-dokument