Skip to main content

Invigning av nya Mariehage förskola

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 15:32 CET

Fredagen den 18 november invigs nya Mariehage förskola i Västra Innerstaden i Malmö. Förskolan har byggts om som ett led i att utöka stadsdelens förskoleverksamhet. Inflyttning i nya Mariehage förskola ägde rum måndagen den 14 november. Förskolan kommer att ha plats för cirka 145 barn, vilket är en ökning med 55 platser.

Mariehage förskola ligger vackert belägen i kanten av Slottsparken med närhet till museer, bibliotek och strand i Malmö. Ombyggnationen av nya Mariehage förskola påbörjades i slutet av 2009, då verksamheten vid förskolan temporärt flyttade till andra lokaler. I samband med ombyggnationen har marken sanerats eftersom provtagningar, som gjordes i samband med förberedelserna inför ombyggnaden, visade på höga halter av föroreningar i jorden kring förskolan. På nya Mariehage har man arbetat mycket med utemiljön. Naturmaterial har använts bland annat till lekredskap och möjlighet till odling finns.

-Det är jättespännande att nya Mariehage förskola nu äntligen är på plats, säger Jeanette Schildt, förskolechef för Mariehage förskoleområde, Det är helt nya, fräscha lokaler som verksamheten flyttar in i, vilket är väldigt positivt.

Invigning sker fredagen den 18 november kl 10 på Mariehage förskola, Kung Oscars väg 1, Malmö.

Invigningstalare är Rose-Marie Carlsson, ordförande i stadsdelsfullmäktige. Under invigningen bjuds det på sång från förskolebarnen på Mariehage och vi bjuder på lättare förtäring.

För ytterligare information kontakta
Jeanette Schildt, förskolechef för Mariehage förskoleområde,
Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning
Tel 0709-34 11 17
jeanette.schildt@malmo.se

Camilla Wenngren, kommunikatör,
Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning
Tel 0721-648905
camilla.wenngren@malmo.stad